Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 1/2015 4. 6. 2015 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Konference Dobrá Praxe

Autor: Ondřej Vítek

Konference s názvem Dobrá Praxe 2015 a podtitulem Příkladné geoturistické a ekoturistické produkty v podmínkách ČR proběhla ve dnech 29. a 30. ledna v Hradci Králové.

Šlo již o pátý ročník konference věnující se příkladným počinům v oblasti udržitelného cestovního ruchu v ČR i ve světě, organizovaný Fakultou informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (viz http://fim.uhk.cz/sustour/). 20 příspěvků a 8 posterů sledovalo asi 50 účastníků, což je málo s ohledem jak na významnost tématu a aktuálnost příspěvků, tak na fakt, že účast včetně stravy byla zdarma, resp. hrazená z prostředků projektu IKLIM. V příspěvcích účastníků zazněly informace o tvorbě návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, úspěších i těžkostech českých geoparků, průvodcovských službách a dalších tématech. Zcela odlišný a mile překvapivý úhel pohledu nabídla prezentace Ing. Venclové z pořádající fakulty, zabývající se emocionální složkou vnímání přírody a krajiny. AOPK ČR dostala slovo při zahájení konference a její příspěvky tvořily 15 % obsahu konference a 50 % posterů. Příchozí si mohli kromě tradičních letáků a časopisů odnést také nové knihy a skripta týkající se tématu konference. Záběrem i rozsahem tato akce daleko přesáhla území Královéhradeckého kraje, a tak je jen škoda, že se nenašlo více zájemců o účast, a to ani mezi místními studenty. Třeba se to do příštího opakování za rok či dva změní.