Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Fotografie z obálky

Ochrana přírody 4/2015 14. 10. 2015 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

PR Podtrosecká údolí

Autor: Jan Mocek

PR Podtrosecká údolí

Pískovcové skalní stěny spadají na hladinu Věžického rybníka v PR Podtrosecká údolí a vytvářejí tak neopakovatelnou přírodní scenérii vytvořenou z části působením člověka.