Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Fotografie z obálky

Ochrana přírody 5/2015 14. 12. 2015 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Po nejsevernějším hřebeni 
Bílých Karpat

Autor: Jan Moravec

Po nejsevernějším hřebeni 
Bílých Karpat

Východištěm dnešní vycházky bude železniční zastávka Valašské Příkazy. Na nejsevernější bělokarpatský hřeben vylezeme po zelené turistické značce přes ves Študlov. Na rozcestí Požár se již ocitáme na hřebeni, v nadmořské výšce něco málo přes 750 m. Po něm se vydáme stále po zelené značce k západu. Stoupáme lesem s menšími horskými loukami pod vrchol Kyjanice (770 m n. m.), kde vstupujeme na území CHKO Bílé Karpaty.

Po dalším půldruhém kilometru uvidíme vlevo u cesty informační tabuli „soukromé lesní rezervace“ Ščúrnica. Nacházíme se na horním okraji dnes již téměř třicetihektarového území, vykupovaného postupně z prostředků veřejné sbírky Místo pro přírodu, a to za účelem jeho trvalé ochrany jako majetku Českého svazu ochránců přírody. Jádrem lesního komplexu, sestupujícího až do údolí, jsou více jak 130 let staré krásné jedlobučiny.

Zanedlouho se ocitáme na vrcholu Ploščiny (739 m n. m.) s nádherným výhledem na Slovensko, který je pro změnu rezervací „státní“, chránící komplex horských pastvin. Spolu s navazující Ščúrnicí tak tvoří celek představující jak různé způsoby využívání valašské krajiny, tak i různé způsoby její současné ochrany. O boji proti hotelu, který zde měl stát, vyprávěl Mirek Janík v rozhovoru otištěném v 5. čísle loňského ročníku Ochrany přírody.

Kolem televizního vysílače sestoupíme k rekreačnímu středisku Královec. Zde opustíme zelenou značku a pokračujeme po červené, souběžné s naučnou stezkou Královec. Mineme dřevěnou rozhlednu a dostáváme se do prostoru zvaného Stráž. Dnes převážně paseky vykoupila pro změnu místní organizace ČSOP z odkazu místní občanky paní Sedláčkové, a to za účelem postupného převodu na přirozený les, který by propojil dvě luční chráněná území, jež se nachází níže ve svazích – přírodní rezervaci Javorůvky a přírodní památku Dobšena. Nepřehlédněte nedaleko od cesty vlevo nádhernou mohutnou borovici. Právě „pod ní“ se nachází Dobšena, orchideová louka taktéž vykoupená v rámci kampaně Místo pro přírodu. Jde totiž o místo, o které se zdejší dobrovolní ochránci přírody starají již od počátku 80. let. Místní „kosení“ je dobrovolnickou akcí s jednou z nejdelších tradic u nás – letos mělo již 35. ročník!

Pro sestup do Valašských Klobouk se můžeme držet stále červené značky nebo zvolit o zhruba půl kilometru delší naučnou stezku. Celkově popsaná trasa měří něco přes 11 kilometrů.

 

Více informací o Ščúrnici i Dobšeně naleznete na www.mistoproprirodu.cz, o Stráži pak na http://kosenka.cz/file/Straz_plan_pece_2013.pdf.

Jan Moravec

 P4170265 - DobA¦üena

Přírodní památka Dobšena s výhledem na slovenské hory.

Fota: Jan Moravec

 

P8047910

Na Ščúrnici dostává příroda volnost.