Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Fotografie z obálky

Ochrana přírody 6/2015 4. 2. 2016 Fotografie z obálky

Zimní atmosféra v národní přírodní rezervaci Čertoryje.

Autor: Bohumil Jagoš

Zimní atmosféra v národní přírodní rezervaci Čertoryje.