Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Fotografie z obálky

Ochrana přírody 5/2015 14. 12. 2015 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Lesní chrám

Autor: Miloslav Fekar

Lesní chrám

Lesní chrám od Miloslava Fekara je součástí unikátní galerie Domu přírody Litovelského Pomoraví.