Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Fotografie z obálky

Ochrana přírody 1/2016 4. 4. 2016 Fotografie z obálky

Vřesoviště na úbočí Toku v Brdech

Autor: Zdeněk Patzelt

Vřesoviště na úbočí Toku v Brdech