Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Fotografie z obálky

Ochrana přírody 2/2016 30. 5. 2016 Fotografie z obálky

Kamenná moře na Studenci v Lužických horách

Autor: Zdeněk Patzelt

Kamenná moře na Studenci v Lužických horách