Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Fotografie z obálky

Naučná stezka Čertův důl

Fotografie z obálky

Autor: Jiří Bašta

Naučná stezka Čertův důl

Čertův důl je součástí Sedmidolí, jižního svahu Slezského hřbetu mezi Labským dolem a dolem Bílého Labe. Od počátku 18. století byl obydlen, na třech loukách stály tři boudy s převážně sezonním provozem – pastvou dobytka a zpracováním mléka. Paradoxně teprve v roce 1889, kdy už zdejší osídlení postupně zanikalo, bylo ústí údolí zpřístupněno solidní vozovou cestou podél Bílého Labe, po které se sem ze Špindlerova Mlýna dostaneme i my. Na první pohled nepoznáme, že se jedná o významnou novověkou archeologickou lokalitu. Někdejší louky a pastviny spontánně zarůstají smrky v sousedství odrůstající nové generace lesa na imisních holinách. Hluboko do montánního pásma sestupují kamenná moře s ostrůvky kleče (nejnižší v 1 080 m n. m.).

Ochrana přírody 3/2015 4. 8. 2015 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Tetřev hlušec

Fotografie z obálky

Autor: Zdeněk Patzelt

Tetřev hlušec

Rozpadlé smrčiny s borůvčím a dostatkem volných ploch tetřevu hlušci svědčí. Na Moravsku se vyskytuje jeho nejsilnější populace u nás.

Ochrana přírody 2/2015 3. 6. 2015 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

50 let naučné stezky Medník

Fotografie z obálky

Autor: Jan Moravec

50 let naučné stezky Medník

Naučná stezka na Medníku není nejstarší, jak se často tvrdí. Přesnější by bylo říkat „nejstarší novodobá“, protože nejstarší doloženou naučnou stezku na našem území zřídil amatérský přírodovědec Rudolf Kögler již ve 40. letech na Krásnolipsku. To však nic nemění na tom, že právě stezka na Medníku je „pramatkou“ všech dalších naučných stezek u nás. Letos je tomu právě 50. let, kdy tato stezka vznikla.

Ochrana přírody 2/2015 3. 6. 2015 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Jindřišským údolím

Fotografie z obálky

Autor: Jan Moravec

Jindřišským údolím

Na dolním toku Hamerského potoka, východně od Jindřichova Hradce, se nachází krajinářsky i přírodně velmi zajímavá lokalita – Jindřišské údolí.

Ochrana přírody 1/2015 4. 5. 2015 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Pohled na Sněžku

Fotografie z obálky

Autor: Kamila Antošová

Pohled na Sněžku

Pohled na Sněžku (1 603 m n. m.) od Úpské hrany. Před horou vyniká Větrný hřeben, úzká spojnice masivu Sněžky s východokrkonošským náhorním platem, prudce spadající do karů Úpská jáma a Kociol Lomniczki.

Ochrana přírody 6/2014 1. 5. 2015 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Krajinou povodní

Fotografie z obálky

Autor: Jan Moravec

Krajinou povodní

Že povodně jsou v nivách velkých řek přirozenou a nezbytnou součástí přírodních procesů asi není třeba čtenářům tohoto časopisu vysvětlovat. Osvěta veřejnosti v této otázce ale rozhodně neuškodí. Nová naučná stezka, nazvaná Krajinou povodní, se však zdaleka nezabývá jen povodněmi.

Ochrana přírody 6/2014 1. 5. 2015 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Nosorožec tuponosý

Fotografie z obálky

Autor: František Pelc

Nosorožec tuponosý

Nosorožec tuponosý (Cerathoterium simum) je nejčastější obětí brutálního vybíjení mj. proto, že se rád pase v přehledných otevřených afrických savanách a jeho rohy jsou největší - mohou dorůst až dvoumetrové délky. Přes 90 % jeho populace je vázáno na státní a privátní rezervace Jižní Afriky a zde mezi úplně nejvýznamnější útočiště patří Hluhluwe-Umfolozi Park, odkud pochází i tento snímek.

Ochrana přírody 5/2014 24. 1. 2015 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Naučná stezka Sudslavický okruh

Fotografie z obálky

Autor: Jan Moravec

Přírodní rezervace Opolenec byla vyhlášena v roce 1985 a v současné době je i evropsky významnou lokalitou. Je součástí tzv. Pošumavského krasu, tedy skupiny ostrůvků krystalických vápenců v předhůří Šumavy. Tím je řečeno mnohé – nepřekvapí výskyt řady vzácných druhů rostlin ani krasových jevů.

Ochrana přírody 5/2014 24. 1. 2015 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Ustupující rozlivy v PR Meandry Lužnice

Fotografie z obálky

Autor: Jan  Ševčík

Ustupující rozlivy v PR Meandry Lužnice

Po jarní povodni 2006 zvýrazňují jemnou morfologii říční nivy, retenční funkce a ochrana přírody jsou zde v souladu.

Ochrana přírody 4/2014 21. 1. 2015 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf