Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Názory a polemika

Malé zamyšlení na téma Národního parku Křivoklátsko

Kulér: Názory a polemika

Autor: Lukáš Vápeník

Je opravdu cca 11 600 ha lesa v centrální části Křivoklátska z hlediska produkčního tak důležitých, že se stalo velkým problémem změnit zde způsob péče a ponechat větší prostor přírodním procesům?

Ochrana přírody 4/2022 25. 8. 2022 Kulér: Názory a polemika Tištěná verze článku v pdf

Odpovědnost přijměme, ale na základě dat a s rozmyslem

Názory a polemika

autoři: Michael Hošek, David Storch

Odpovědnost přijměme, ale na základě dat a s rozmyslem

V prvním letošním čísle vyšel názor Jeňýka Hofmeistera „Jak převzít svůj díl zodpovědnosti za ochranu biologického dědictví planety? Nejlépe celý“. Považujeme za nutné reagovat na něj nejen proto, že se jedná o důležité a v ČR zatím překvapivě téměř nediskutované téma. Ale také proto, že autor vychází ze zjevně mylných informací, respektive nevychází ze skutečnosti, podložené exaktními daty.

Ochrana přírody 3/2022 23. 6. 2022 Názory a polemika Tištěná verze článku v pdf

Jak převzít svůj díl zodpovědnosti za ochranu biologického dědictví planety?

Názory a polemika

Autor: Jeňýk Hofmeister

Jak převzít svůj díl zodpovědnosti za ochranu biologického dědictví planety?

Přes zvýšené úsilí o ochranu přírody v posledních desetiletích se nedaří zastavit celosvětový pokles druhové rozmanitosti. Nejeden pozorovatel může nabýt dojmu, že zodpovědní činitelé o problému jen mluví, ale přitom nedokážou navrhnout žádné řešení, které by mělo šanci nepříznivý trend zvrátit. Tuto představu poměrně rázně narušila nejnovější verze koncepčního dokumentu Evropské unie (dále jen EU) pro ochranu přírody. Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 (dále jen Strategie ochrany biodiverzity; EK 2020), představená v květnu 2020, si vytkla konkrétní a odvážné cíle, jejichž splnění by skutečně mohlo vést k očekávaným výsledkům v podobě zastavení poklesu druhové bohatosti evropského kontinentu. Podtitul tohoto koncepčního dokumentu, který zní „Navrácení přírody do našeho života“, jej výstižně charakterizuje.

Ochrana přírody 1/2022 26. 2. 2022 Názory a polemika Tištěná verze článku v pdf

Národní parky (opět) v ohrožení

Názory a polemika

Autor: Vladimír Mana

Národní parky (opět) v ohrožení

Poslanec Martin Kolovratník podal do Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PsP) větší množství pozměňovacích návrhů k tzv. změnovému zákonu, který je projednáván společně s návrhem nového stavebního zákona. Změnový zákon mění v návaznosti na nový stavební zákon desítky platných právních předpisů, z nichž několik přímo souvisí s ochranou životního prostředí.

Ochrana přírody 1/2021 26. 2. 2021 Názory a polemika Tištěná verze článku v pdf

Dynamika vývoje lesa a přístupů k její ochraně: nazrál čas k dalšímu kroku

Názory a polemika

Autor: Jeňýk Hofmeister

Dynamika vývoje lesa a přístupů k její ochraně: nazrál čas k dalšímu kroku

Dynamika vývoje lesa zahrnující přírodní disturbance patří v ochraně přírody k všeobecně respektovaným principům, na nichž je založena ochrana podstatné části lesních ekosystémů v chráněných územích. Při správě konkrétních chráněných území má však praktické naplňování uvedeného principu mnohdy značné rezervy, které někdy hraničí s jeho popřením. To je do značné míry výsledkem přetrvávající animozity některých kruhů vně ochrany přírody vůči spontánní dynamice lesa, zčásti však také odráží určitou nedůslednost ochrany přírody samé v integraci principů dynamiky lesa do nástrojů a postupů určených ke správě dotčených chráněných území.

Ochrana přírody 3/2020 26. 6. 2020 Názory a polemika Tištěná verze článku v pdf