Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Fotografie z obálky

Vlčí roklí po nových povalových chodnících

Fotografie z obálky

autorka: Hana Heinzelová

Vlčí roklí po nových povalových chodnících

Letos v červnu byly dokončeny opravy dřevěných chodníků na žluté turistické trase ve Vlčí rokli v národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály. Návštěvníci tak mohou znovu projít z Teplických do Adršpašských skal soutěskou Vlčí rokle přes rašeliniště a skalní hřeben k Adršpašskému jezírku.

Ochrana přírody 4/2014 21. 1. 2015 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Po stopách 
K. H. Máchy krajinou kolem Bezdězu

Fotografie z obálky

Autor: Robert Šenk

Po stopách 
K. H. Máchy krajinou kolem Bezdězu

Z malé železniční stanice Bezděz vede zeleně značená turistická cesta. Již asi po 200 metrech se dostanete na křižovatku značených cest se směry Bezděz, Valdštejnsko, Bělá. Vydejte se po modré značce do 2,5 km vzdálené obce Bezděz.

Ochrana přírody 3/2014 21. 1. 2015 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Jarní tah je každoroční divadlo, které v některých případech nabývá mimořádných kulis

Fotografie z obálky

Autor: František Pelc

Jarní tah je každoroční divadlo, které v některých případech nabývá mimořádných kulis

Hejno jeskápů rezavých (Calidris canutus) a břehoušů rudých (Limosa lapponica) tvořené statisíci jedinců. NP Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer v Německu. U nás tito ptáci protahují jen vzácně.

Ochrana přírody 2/2014 21. 1. 2015 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Červené blato

Fotografie z obálky

autorka: Markéta Drábková

Červené blato

V CHKO Třeboňsko se nachází rozsáhlá plocha rašelinišť, tzv. blat. Začala vznikat ve sníženinách terénu již před více než 12 000 lety. Jejich rašelina je dodnes využívána k lázeňství a k výrobě zahradních substrátů. V minulosti bylo hlavním důvodem k těžbě rašeliny borkování – ruční výroba cihliček na topení. Po zaniknutí tohoto způsobu hospodaření začala rašeliniště regenerovat, a vznikla tak pestrá mozaika různých rašelinných biotopů od bezlesí až po zapojený les podle stáří porostu a výšky hladiny podpovrchové vody. Od roku 1993 jsou „Třeboňská rašeliniště“ zapsána na Seznamu mokřadů mezinárodního významu Ramsarské úmluvy.

Ochrana přírody 2/2014 21. 1. 2015 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Turoldská výzdoba ve formě paličkovitých výrůstků

Fotografie z obálky

Autor: Petr Zajíček

Turoldská výzdoba ve formě paličkovitých výrůstků

Jednotlivé útvary mají velikost do jednoho centimetru. Tento typ výzdoby je považován za velmi vzácný a nachází se na prohlídkové trase i ve veřejnosti nepřístupných částech jeskyně Na Turoldu.

Ochrana přírody 1/2014 21. 1. 2015 Fotografie z obálky

Blaník

Fotografie z obálky

Autor: Lubomír Hanel

Do národního povědomí vstoupil Blaník a jeho nejbližší okolí především početnými verzemi blanické pověsti. Není divu, že z této památné hory byl v roce 1868 slavnostně dovezen jeden ze základních kamenů Národního divadla (lze ho spatřit dnes v jeho sklepení a je označen číslem 5).

Ochrana přírody 1/2014 21. 1. 2015 Fotografie z obálky

Boubínský prales

Fotografie z obálky

Autor: Pavel Hubený

Boubínský prales

Když lesmistr Josef John nastoupil v první polovině 19. století do revíru Zátoň (Sattawa), ležícího na Šumavě v jihozápadních Čechách, byl fascinován dosud zachovalými rozlohami šumavských pralesů.

Ochrana přírody 6/2013 28. 2. 2014 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf