Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Fotografie z obálky

Ochrana přírody 6/2014 1. 5. 2015 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Krajinou povodní

– nová naučná stezka v CHKO Poodří

Autor: Jan Moravec

Krajinou povodní

Že povodně jsou v nivách velkých řek přirozenou a nezbytnou součástí přírodních procesů asi není třeba čtenářům tohoto časopisu vysvětlovat. Osvěta veřejnosti v této otázce ale rozhodně neuškodí. Nová naučná stezka, nazvaná Krajinou povodní, se však zdaleka nezabývá jen povodněmi.

Věnuje se i zajímavým živočichům Poodří, Odře coby migračnímu koridoru, významu „mrtvého“ dřeva, invazivním druhům, vhodné a nevhodné péči o luční porosty, geologii regionu či proměnám krajiny. S problematikou seznamuje návštěvníky hravou, v podstatě komiksovou formou. Naučnou stezku vymyslela a vybudovala základní organizace Českého svazu ochránců přírody Studénka ve spolupráci se Správou CHKO Poodří; otevřena byla začátkem října tohoto roku. Stejně jako obsah tabulí, velice nápadité a neotřelé je i jejich vlastní provedení. Informační panely jsou připevněny na různě nakupené klacky, které sem jakoby právě přinesla povodeň (údajně je většina materiálu skutečně naplavena povodní; samozřejmě na jiná místa, než kde dnes stojí).

Vlastní naučná stezka je 5 km dlouhá a má (včetně jedné krátké odbočky) devět zastavení. Pokud však návštěvník půjde od vlaku k vlaku, ujde zhruba 7 km. Od železniční zastávky Jeseník nad Odrou musí jít kolem pramene Jesenické kyselky (u nádraží označeno šipkou) a bezprostředně za tabulí oznamující konec obce zahnout vpravo k Jesenickému rybníku. Za mostem přes řeku již spatří první zastavení naučné stezky. V první půlce naučná stezka zatím není značená, drží se však stále při levém břehu Odry, a tak není orientačně náročná. U mostu na dolním konci Bernartic je možné zajít ke geologické zastávce, která se jako jediná nalézá na pravém břehu řeky, nedaleko sezónní hospůdky. Vlastní trasa se zbývajícími pěti zastaveními pak jde souběžně se žlutou turistickou značkou směr Suchdol nad Odrou.

Co můžeme cestou kromě vlastních informačních tabulí vidět? Tak samozřejmě řeku Odru, v těchto místech svobodně meandrující lučinatým údolím. Má za sebou prvních pár desítek kilometrů toku, právě opustila sevření Oderských vrchů a náležitě si to užívá. Hned na začátku se stezka dotýká také přírodní památky Meandry Staré Odry, kde těch meandrů na rozdíl od vlastní řeky zas tak moc k vidění není, tůně jsou po většinu roku bez vody. Jde však o velmi pěknou ukázku lužního porostu s typickými dřevinami i rostlinami. Naopak několik trvalých tůní míjí stezka o něco dál, naproti Bernarticím. Až parkový ráz dodává celé krajině řada solitérních stromů, především dubů.

Jan Moravec

 

PA243304

Jedno ze zastavení naučné stezky. Foto: Jan Moravec