Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Fotografie z obálky

Ochrana přírody 2/2016 30. 5. 2016 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Pňovský luh

Autor: Jan Moravec

Pňovský luh

Přírodymilovnému čtenářstvu jistě není neznámo, že ve středním Polabí, mezi Kolínem a Poděbrady, je zachován poměrně rozsáhlý komplex lužních lesů (největší v Čechách).

Známější jsou jeho části na pravém břehu Labe – Veltrubský a Libický luh. Za pozornost však rozhodně stojí i zbytek. Dnes si vás dovoluji pozvat do nejjižnější části celého komplexu, nalézajícího se na levém břehu řeky u vsi Pňov-Podhradí.

Na rozdíl od Veltrubského a Libického luhu není Pňovský luh zvláště chráněným územím, spolu s nimi s dalšími lužními porosty níže po proudu Labe je však pod souhrnným názvem Libické luhy zahrnut mezi evropsky významné lokality. Prioritními druhy jsou zde kuňka ohnivá, páchník hnědý a roháč obecný. Lokalita je zajímavá i ornitologicky; z ptáků lze zmínit například luňáka červeného, včelojeda lesního či čápa černého.

Z hlediska botanického nerostou v Pňovském luhu vyložené unikáty, avšak jde o velmi pěkné klasické lužní společenstvo s dymniv- kami, křivatci, sasankami hajními i pryskyřníkovitými, plicníkem tuhým, hrachorem jarním, pitulníkem, konvalinkami, kokoříky či česnekem medvědím, v tůních pak rostou stulíky a šípatky. Chybí zde pouze časně jarní „bílý aspekt“, tedy sněženky a bledule.

Kdo se chce touto lužní divočinou projít, může využít naučnou stezku, kterou zde roku 2013 vybudovala v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě základní organizace Českého svazu ochránců přírody Polabí ve spolupráci s obcí Pňov-Předhradí. Ta začíná u zatopené pískovny na východním okraji vsi Podhradí, kde lze i zaparkovat. Stezka netvoří jednoznačný okruh, připomíná spíše pavouka s řadou zkratek. Asi nejzajímavější variantou je vynechat zacházku k zastávce č. 7 u bývalého Oldřišského dubu a od zastávky č. 6 dát přednost cestě podél soustavy tůní zvaných Staré Labe (tento úsek je však zcela nevhod- ný pro cyklisty).

 

Jan Moravec

 

Titulky fotografie článku:

Tůň Staré Labe.

Foto Jan Moravec

 

Pňovský luh.

Zpracoval Jan Vrba