Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Martin Klaudys

Rozhovor s Lubomírem Hanelem  ke 40 letům CHKO Blaník

Rozhovor

Autor: Martin Klaudys

Rozhovor s Lubomírem Hanelem  ke 40 letům CHKO Blaník

O radostech i strastech ochrany přírody pod Blaníkem hovoříme s prof. RNDr. Lubomírem Hanelem, CSc., bývalým vedoucím Správy CHKO Blaník. K třiceti letům chráněné krajinné oblasti Blaník vyšel článek v Ochraně přírody č. 2/2011. Zatímco geologické poměry se od doby vzniku CHKO příliš nezměnily, ochrana přírody zažila od roku 1981 řadu změn. 

Ochrana přírody 1/2022 26. 2. 2022 Rozhovor Tištěná verze článku v pdf

Erlánová stráň u Brodce

Fotografie z obálky

Autor: Martin Klaudys

Erlánová stráň u Brodce

Erlánová stráň u Brodce je význačnou enklávou bezlesí v kaňonovitém údolí potoka Brodec, které od sebe odděluje Velký Blaník a Křížovskou hůru. Stráň je orientována směrem na jih, což společně s erlánovým podkladem vytváří stanoviště pro teplomilná společenstva.

Ochrana přírody 2/2011 4. 11. 2011 Fotografie z obálky

Rozchodník huňatý

Fotografie z obálky

Autor: Martin Klaudys

Rozchodník huňatý

Rozchodník huňatý(Oreosedum villosum) z čeledi tlusticovitých (Crassulaceae) patří mezi rostliny kriticky ohrožené, u nichž byl zaznamenán katastrofální úbytek v rámci celé republiky.

Ochrana přírody 2/2011 4. 11. 2011 Fotografie z obálky

CHKO Blaník třicetiletá

Z naší přírody

autoři: Lubomír Hanel, Martin Klaudys

CHKO Blaník třicetiletá

Líbeznou krajinu, utvářenou mozaikou lesních porostů, polí a luk, střídanými remízky, kamenitými stráněmi a alejemi, protkanou potoky a rybníky, doplňují úhledné vesničky s řadou historicky cenných staveb. K nejcennějším partiím patří rašelinné louky, rybniční ekosystémy a přirozené bučiny. Kraji dominuje bájný vrch Velký Blaník (638 m n. m.), dlouhodobě nejnavštěvovanější místo ve stejnojmenné chráněné krajinné oblasti, která vznikla před třiceti lety.

Ochrana přírody 2/2011 11. 7. 2011 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf