Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Lucie Záhorová

Dominika zůstává perlou Malých Antil  i po ničivém hurikánu Maria

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Lucie Záhorová

Dominika zůstává perlou Malých Antil  i po ničivém hurikánu Maria

Podnebí na Zemi ovlivňují kromě cyklicky se opakujících činitelů také dočasné změny jinak obvyklých podmínek. Jestliže zasáhnou velké území, dotknou se bez nadsázky všeho živého. Tím spíše, pokud jde o malý ostrov. 
Malé Antily, ostrovy východního Karibiku, leží v tropickém podnebném pásmu a pravidelně je pustoší tropické cyklóny: navíc během posledních 20 let vlivem klimatických změn přibylo jak na jejich četnosti, tak síle.

Ochrana přírody 3/2021 24. 6. 2021 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

AOPK ČR uzavřela smlouvu o spolupráci s ATIC

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Lucie Záhorová

Asociace turistických a informačních center (ATIC) je samostatné, dobrovolné a nezávislé profesní sdružení hájící zájmy turistických informačních center v ČR. V České republice působí od roku 1994. Asociace se zasadila o vznik Jednotné klasifikace turistických informačních center (TIC), kterou od roku 2013 provádí formou certifikace TIC. Certifikovaná „íčka“ jsou pak označena známou značkou bílého písmena „i“ na zeleném poli a musí splňovat dané podmínky.

Ochrana přírody 2/2019 27. 4. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf