Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Pavel Šimek

African Parks

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Pavel Šimek

African Parks

V současné době se v Africe nachází více než 7000 chráněných přírodních území různých kategorií, od národních parků až po soukromé rezervace. Průměrné roční náklady na správu jednoho hektaru chráněného území se odhadují na 7 až 8 USD (155–177 Kč). Do péče o přírodní dědictví v subsaharské Africe se významným způsobem zapojila také nevládní nezisková organizace African Parks, která má hlavní sídlo v jihoafrickém Johannesburgu a spravuje 17 velkých přírodních území v 11 státech Afriky o celkové rozloze téměř 17 milionů hektarů., převážně v politicky a bezpečnostně nestabilních oblastech, a to po dohodě s vládami jednotlivých zemí.

Ochrana přírody 4/2020 30. 8. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Podloudný obchod s ohroženými luskouny

Kulér-Nové právní předpisy

Autor: Pavel Šimek

Každoročně si třetí únorovou sobotu připomínáme Světový den luskounů. Bylo tomu tak i letos, kdy jsou luskouni podezřelí z přenosu koronavirů na člověka.

Ochrana přírody 2/2020 23. 4. 2020 Kulér-Nové právní předpisy Tištěná verze článku v pdf

Australské krajinné požáry 2019/2020 a jejich vliv na flóru a faunu

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Pavel Šimek

V Austrálii se v srpnu 2019 rozhořely velkoplošné požáry a koncem ledna 2020 jejich celková rozloha činila kolem 10 milionů hektarů, z nich polovina v lesích Novém Jižním Walesu.  zemi obvyklé a každoročně se opakující požáry mají příčiny přírodní i vyvolané člověkem a v současnosti se k nim přidávají i extrémní meteorologické podmínky, související s klimatickými změnami. 

Ochrana přírody 1/2020 29. 2. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Pavel Šimek

Úvodem

Autor: Pavel Šimek

Pavel Šimek

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

za našimi okny pomalu začal podzim a zdá se, že vše je tak, jak má být – alespoň co se týká ročních období.

Ochrana přírody 5/2015 28. 12. 2015 Úvodem Tištěná verze článku v pdf