Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Tisková zpráva

Návštěvnický pas pro chráněné krajinné oblasti a národní parky získal v soutěži TURISTPROPAG zvláštn

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva

Návštěvnický pas pro chráněné krajinné oblasti a národní parky získal v soutěži TURISTPROPAG zvláštn

Do 5. ročníku mezinárodní přehlídky turisticko-propagačních materiálů přihlásilo 98 vydavatelů z řad obcí, měst, neziskových organizací nebo podnikatelů v cestovním ruchu na dvě stovky různých materiálů. Ceny jsou každoročně udělovány v 15 kategoriích, jako jsou trhací mapy, průvodci, letáky, knižní publikace, kalendáře nebo také mobilní aplikace a další. Každý z porotců pak ještě uděluje zvláštní cenu. Jednu z nich obdržela – od společnosti COT Group – i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR za návštěvnický pas pro chráněné krajinné oblasti a národní parky.

Ochrana přírody 4/2020 30. 8. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Ovce, kozy, kosy, hrábě a křovinořezy pomáhají přírodě

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva

Ovce, kozy, kosy, hrábě a křovinořezy pomáhají přírodě

Pestrou krajinu Českého středohoří pomáhalo stovky let udržovat tradiční zemědělské hospodaření. Poté, co lidé původní způsob obhospodařování opustili, začaly zdejší stepi, suché travnaté stráně, ale i světlé lesy, které se nehodily k zemědělské velkovýrobě, postupně zarůstat. Vzácní živočichové a rostliny, jako jsou ještěrka zelená, přástevník kostivalový, saranče skalní, střevíčník pantoflíček, kavyl olysalý a koniklec otevřený, mizeli. Na jejich záchranu je zaměřen šestiletý projekt LIFE České středohoří, který je právě v polovině.

Ochrana přírody 4/2020 30. 8. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

V CHKO Žďárské vrchy otevřen nový Dům přírody

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva

V CHKO Žďárské vrchy otevřen nový Dům přírody

Ministr životního prostředí Richard Brabec a místopředseda Senátu Milan Štěch koncem června slavnostně zahájili provoz devátého Domu přírody v České republice. Toto návštěvnické středisko v Krátké u Sněžného otevřeli společně s ředitelem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Františkem Pelcem a dalšími hosty. 

Ochrana přírody 4/2020 30. 8. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Ocenění pro Přírodu č. 37

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva

Ocenění pro Přírodu č. 37

Monografie je k nahlédnutí v archivu časopisu Příroda na https://www.ochranaprirody.cz/res/archive/127/070058.pdf?seek=1569925646

Ochrana přírody 4/2020 30. 8. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Státní fond životního prostředí prodlužuje lhůty pro žadatele

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva

Státní fond životního prostředí prodlužuje lhůty pro žadatele

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 prodlužuje Státní fond životního prostředí ČR běžící lhůty všem žadatelům o podporu z jeho programů. Opatření se týká programů Nová zelená úsporám, Dešťovka a výzvy na podporu výsadby stromů (č. 9/2019), které se automaticky prodlužují do 30. 6. 2020.

Ochrana přírody 2/2020 23. 4. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Podepsáno: koniklec otevřený má vlastní záchranný program

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva

Podepsáno: koniklec otevřený má vlastní záchranný program

Koniklec otevřený kvete právě v těchto dnech, ale už jen na 24 místech v celé České republice.

Ochrana přírody 2/2020 23. 4. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

AOPK ČR udělovala ocenění

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva

AOPK ČR udělovala ocenění

V kategorii Počin si z rukou ředitele AOPK ČR Františka Pelce převzal ocenění Josef Stloukal, předseda firmy ZEMSPOL, a. s. Ta hospodaří v severní části chráněné krajinné oblasti Moravský kras. V kategorii Osobnost získal ocenění za celoživotní práci Petr Moucha, lesník, jehož profesní i osobní život jsou nerozlučně spjaty s lesy a ochranou přírody. Předání proběhlo na konferenci Urbanizace krajiny a nástroje k jejímu usměrňování, kterou AOPK ČR dnes pořádá společně s Českou zemědělskou univerzitou, Fakultou životního prostředí.

Ochrana přírody 1/2020 29. 2. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Čeští odborníci pomáhají rozvoji africké Zambie

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva

Čeští odborníci pomáhají rozvoji africké Zambie

Odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a České zemědělské univerzity vyhodnotili na žádost Ministerstva turistiky a umění Zambijské republiky (MTA) možnosti výstavby nové ekoturistické infrastruktury ve třech tamějších národních parcích. Představitelé jak MTA, tak všech navštívených národních parků a místních komunit iniciativu, uskutečňovanou v rámci rozvojové pomoci České republiky a financovanou Českou rozvojovou agenturou, uvítali a plně podpořili. Turistika šetrná k životnímu prostředí a zaměřená na poznávání přírodních krás patří v celosvětovém měřítku k nejdynamičtěji se rozvíjejícím aktivitám a na africkém kontinentě představuje pro řadu států významný pravidelný zdroj příjmů.

Ochrana přírody 6/2019 20. 12. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Bezzásahové území v Rašeliništi Jizery budou sledovat vědci

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva

Bezzásahové území v Rašeliništi Jizery budou sledovat vědci

Jizerka, 27. listopadu 2019 – Celkem 102,23 hektaru v národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizery v chráněné krajinné oblasti Jizerské hory nově ponechávají lesníci s ochránci přírody přírodnímu vývoji. Člověk do něj nebude zasahovat. Smlouvu o vyhlášení bezzásahového území dnes přímo na místě podepsali generální ředitel státního podniku Lesy ČR Josef Vojáček a ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc.

Ochrana přírody 6/2019 20. 12. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf