Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 5/2020 2. 11. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Záchranný program pro zvonovec liliolistý

Autor: Tisková  zpráva MŽP

Záchranný program pro zvonovec liliolistý

Zvonovec liliolistý – dlouhověká rostlina příbuzná zvonkům – je kriticky ohrožený druh. Roste především ve světlých lesích, při okrajích lesních cest a na pasekách, méně často v loukách. Kvete na přelomu července a srpna. Jeho úbytek zapříčinila především změna hospodaření v lesích v minulém století. Prosvětlené lesní porosty na místech vhodných pro zvonovec nahradily vysokokmenné stinné lesy. Zvonovci neprospěl ani zvýšený přísun živin do krajiny, kvůli kterému na světlých místech vyrůstají konkurenčně silné byliny. A v posledních desetiletiletích trpí okusem přemnožené spárkaté zvěře, která ho spase dříve, než vykvete.

Chceme navýšit počty rostlin v místech, kde zvonovec doposud roste. V první řadě bude potřeba les prosvětlit, odstraňovat byliny, které zvonovec přerůstají, a vytvořit plošky pro růst semenáčků. Aby rostliny kvetly a vysemenily se, musí se oplocenkami chránit před okusem spárkatou zvěří. Pěstování záložních populací v botanických zahradách umožní získat dostatek semen a případně sazenic pro výsadby. Budeme samozřejmě pokračovat ve výzkumu a průběžně vyhodnocovat efekt jednotlivých opatření,“ vysvětluje Barbora Čepelová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která záchranný program koordinuje.