Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Medailonky

Ochrana přírody 4/2019 30. 8. 2019 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Jiří Matuška – vitální šedesátník

Autor: Jiří Kmet

Jiří Matuška – vitální šedesátník

Když mě Jirka na počátku milénia přijímal jako nováčka na Pálavu, netušil jsem, že mu jednou budu prostřednictvím našeho oborového časopisu gratulovat k šedesátým narozeninám. Nicméně čas letí a 31. srpna je čas popřát vše nejlepší.

Tento vitální rodák z Letovic, kterému by šedesát nikdo nehádal, působí na Správě CHKO Pálava již neuvěřitelných 33 let a za tu dobu zažil mnoho přeměn naší instituce. Plných 25 let byl vedoucím správy a za jeho vedení byla mimo jiné rozšířena biosférická rezervace Pálava o lesy na soutoku Dyje a Moravy do podoby dnešní BR Dolní Morava.

V devadesátých letech se významně podílel na realizaci projektů financovaných Světovou bankou v rámci programu ochrany životního prostředí. Jeden z těchto projektů natrvalo změnil vinařství v České republice a díky jeho výsledkům je nyní velká část vinic v ČR obhospodařována mnohem šetrněji než dříve. V roce 1996 se jeho týmu podařilo dosáhnout zrušení oborního chovu kozy bezoárové, daňka a muflona na Děvíně. Tento počin byl zcela jistě z hlediska ochrany přírody správný. U široké veřejnosti se však nesetkal s úplným pochopením a s nepřímými důsledky tohoto rozhodnutí se Jirka musel ve své další práci potýkat ještě dlouho.

Tématem, kterému se vždy věnoval naplno, je ekologická výchova a osvěta. Právě proto vzniklo s jeho přičiněním v Mikulově v devadesátých letech velmi dobře fungující centrum ekologické výchovy, na jehož práci se nyní snaží navázat kolektiv zaměstnanců naší správy včetně Jirky, jehož přednášky či exkurze pro veřejnost jsou velmi oblíbené.

Jeho velkou zálibou byla vždy kopaná a dlouhá léta ji hrával závodně. Jako komunální politik a zastupitel v Klentnici a v Mikulově se vždy snažil přispívat k rozvoji regionu a zároveň hájit zájmy ochrany přírody. O tom, že je to člověk aktivní a činorodý, svědčí i skutečnost, že se nedávno ujal funkce předsedy Muzejního spolku v Mikulově a intenzivně se podílí na jeho činnosti.

Za dobu svého působení na Pálavě Jirka provedl v rámci exkurzí tisíce návštěvníků, na strážních službách odsloužil stovky hodin a v kanceláři zúřadoval nepřeberné množství správních řízení. Za tuto, ale i za všechnu další práci, kterou pro Pálavu udělal a ještě udělá, mu patří náš dík a do dalších let mu přejeme hodně zdraví a úspěchů.