Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Medailonky

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Miloš Anděra oslavil 75. narozeniny

Autor: Vladimír Hanzal

Již je to přes 40 let, co jsem coby student gymnázia poprvé navštívil Miloše Anděru a požádal jej o vedení práce SOČ na téma Savci obory Hvězda. Tehdy jsem ještě netušil, nakolik mě osobně toto setkání ovlivní. Snad si mohu dovolit napsat, že od tohoto okamžiku se začala odvíjet naše víceméně průběžná spolupráce a že kdykoliv jsem požádal o radu či názor, nikdy mne neodmítl. Za to jsem opravdu vděčný a pokusím se jako poděkování při příležitosti významného jubilea RNDr. Miloše Anděry, CSc., velice stručně připomenout jeho rozsáhlé aktivity.

RNDr. Miloš Anděra, CSc., se narodil 27. srpna 1947 v Praze. Po absolvování střední všeobecně vzdělávací školy studoval v letech 1965–1970 na katedře zoologie obratlovců PřF UK v Praze. Celým životem Miloše Anděru provází zájem o drobné savce. Ti se také stali náplní jeho diplomové i disertační práce (biologie hryzce vodního, resp. hraboše mokřadního). Po krátkém působení na Krajské hygienické stanici Středočeského kraje v 70. letech 20. století nastoupil v roce 1981 na pozici vědeckého pracovníka a kurátora sbírky rovněž dlouhodobě spolupracuje s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Provedl řadu inventarizačních průzkumů v chráněných územích, spolupracoval na tvorbě záchranných programů, publikoval v časopisech Bohemia centralis a Natura Pragensis a po více než dvouletém usilí je před dokončením Atlas hmyzožravců České republiky v ediční řadě AOPK ČR shrnující nejaktuálnější poznatky o rozšíření, taxonomii a ekologii jednotlivých zástupců tohoto řádu žijících na území České republiky. Tato publikace je rovněž názornou ukázkou další celoživotní lásky Miloše Anděry – fotografování. Především snímky drobných zemních savců jsou zcela jistě bezkonkurenční. Závěrem nelze opomenout ani významnou roli popularizační, je autorem mnoha výstav a expozic, rozsáhlá byla také jeho přednášková a výuková činnost. V roce 2008 pak obdržel Cenu ministra životního prostředí za dlouholetý výzkum v oblasti zoologie a především za vynikající popularizaci vědy a ochrany přírody.

OP2022-05_CZ_57_01

RNDr. Miloš Anděra, CSc., při determinaci odchyceného netopýra v Chýnovské jeskyni (archiv Správy Chýnovské jeskyně).

Vážený pane doktore, dovolte, abych Vám jménem svým i redakční rady časopisu Ochrana přírody popřál mnoho zdaru ve Vaší další tvůrčí činnosti i štěstí, zdraví a spokojenosti v soukromém životě.    ■