Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 4/2019 30. 8. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Těžká doba

Autor: Zdeněk Patzelt

Toto číslo časopisu Ochrana přírody je věnováno 50leté existenci CHKO Jeseníky, mnohé se dočteme o jejich přírodě, o lidech, kteří stáli u jejího zrodu, ale i o těch kteří, za její ochranu nesou zodpovědnost nyní. Ti obzvlášť dnes procházejí zkouškou – musí se vypořádat se situací, kdy se jim před očima i ty nejcennější části Jeseníků mění pod náporem klimatické změny s působením kůrovce, a pohled to není příjemný. Dobře to dokládá i článek věnovaný národní přírodní rezervaci Rejvíz. Ani tento z největších klenotů naší přírody se neubránil předem marné léčbě pomocí biocidů. Pod tíhou emocí – pouze použití chemických prostředků, nebo rezignovat na efekt tlejícího neodkorněného dřeva? Ani jedno, ani druhé – spadlé dřevo prostě ponechat. Rezignací jsou v NPR právě naopak biocidy, klimatickou změnu s kůrovcem nezastaví, a pokud někam, tak alespoň sem nepatří. Chtít výjimku, byť ve výjimečné situaci, bourá pravidla, která se pak stávají slabá a zbytečná. Naopak je třeba zamyslet se nad tím, jak moc chybí našim národním přírodním rezervacím a památkám účinná ochranná pásma. V USA, světové kolébce chráněných území, právě dnes také vykročili novou cestou. O ochraně druhů i území budou nově rozhodovat politici a ekonomové, nikoliv vědci. Hodnota surovin proti hodnotě zaniklých – přesněji vyhubených – druhů. Peníze za ropu místo ledních medvědů. Doba je – zdá se – těžká, neměli bychom podlehnout jejím tlakům.