Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Josef Suchomel

Panda velká – symbol ochrany přírody v novém tisíciletí

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Josef Suchomel

Panda velká – symbol ochrany přírody v novém tisíciletí

Panda velká se stala symbolem ochrany přírody a jedním z nejpopulárnějších savců. V očích veřejnosti je vesměs vnímána jako druh ohrožený vyhubením, jehož rozmnožení v lidské péči patří k mimořádným chovatelským úspěchům. Od dob výzkumů legendárního George Schallera, který studiem pand ve volné přírodě přinesl stěžejní poznatky z jejich biologie, uplynulo třicet let. Dnes na ně s úspěchem navazují čínští vědci ve spolupráci se zahraničními kolegy. Rovněž chov pand v lidské péči dosáhl jiného rozměru. Jaká je tedy současná situace pandy velké jako ohroženého druhu?

Ochrana přírody 3/2011 7. 10. 2011 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Ochrana hlodavců na okraji pozornosti

Výzkum a dokumentace

Autor: Josef Suchomel

Ochrana hlodavců na okraji pozornosti

Hlodavci (Rodentia) jsou nejpočetnějším řádem savců (Mammalia). Poslední odhady hovoří o 2 277 druzích ve 33 čeledích (Wilson & Reeder 2005) a jejich počet každoročně narůstá.

Ochrana přírody 3/2008 24. 6. 2008 Výzkum a dokumentace