Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Fotografie z obálky

Ochrana přírody 3/2013 9. 8. 2013 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Titulní fotografie: V NPR Mionší se nalézají největší a asi nejzachovalejší ukázky karpatských jedlo

Autor: František Jaskula

Titulní fotografie: V NPR Mionší se nalézají největší a asi nejzachovalejší ukázky karpatských jedlo