Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Ochrana přírody a služební zákon

Úvodem

Ochrana přírody a služební zákon

Poslední letošní číslo časopisu Ochrana přírody vychází těsně před vánočními svátky. Po nich přijde nový rok a s ním novinky, na které státní správa dlouho čekala. A podstatně se dotknou i fungování Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Ochrana přírody 6/2014 1. 5. 2015 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Operační program 


Úvodem

Operační program 


Blíží se konec programového období
2007–2013 a nástup období nového pro roky 2014–2020, v rámci něhož můžeme očekávat první výzvy k předkládání žádostí o podporu na jaře příštího roku. Operační program Životní prostředí (OP ŽP) nám v rámci současného období umožnil realizaci mnoha kvalitních projektů, které přispívají ke zlepšení životního prostředí.

Ochrana přírody 5/2014 24. 1. 2015 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Jak srůstat se záludnostmi i krásou, mezi nimiž žijeme a pracujeme?

Úvodem

Autor: Jan Květ

Jak srůstat se záludnostmi i krásou, mezi nimiž žijeme a pracujeme?

Zasvěcený článek ke 35. výročí Chráněné oblasti a biosférické rezervace Třeboňsko z pera Miroslava Hátleho, který vychází v tomto čísle, obsahuje všechny podstatné skutečnosti o tomto pozoruhodném velkoplošném chráněném území.

Ochrana přírody 4/2014 19. 1. 2015 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Dobrá zpráva
 pro přírodu i obce

Úvodem

autorka: Eva Burešová

Dobrá zpráva
 pro přírodu i obce

Od záměru k realizaci velkých projektů bývá cesta vesměs dlouhá a klikatá. Nejinak tomu bylo i s rozšířením chráněné krajinné oblasti Kokořínsko o oblast Dokeska.

Ochrana přírody 3/2014 24. 8. 2014 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

O jednom výročí

Úvodem

Autor: Libor Ambrozek

O jednom výročí

Letos na podzim uplyne již 35 let od založení naší největší nevládní organizace působící v ochraně přírody. Český svaz ochránců přírody není čtenářům časopisu zapotřebí příliš představovat. Navíc do minulosti se často neradi vracíme, připadá nám příliš vzdálená a vyvětralá. Ale pro porozumění role dobrovolné ochrany přírody u nás se bez aspoň malého ohlédnutí neobejdeme.

Ochrana přírody 2/2014 12. 6. 2014 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Úvodník

Úvodem

Autor: Dalibor Zachoval

Úvodník

Vážení čtenáři a přátelé přírody,

náš společný časopis Ochrana přírody bude brzy slavit významné jubileum. Jelikož první číslo vyšlo již v roce 1946, kulatiny oslavíme už příští rok.

Ochrana přírody 1/2014 25. 4. 2014 Úvodem