Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Tomáš Růžička

Konference „Management lesů v chráněných územích zatížených kůrovcovou kalamitou – příležitost ke zm

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tomáš Růžička

Konferenci organizovala začátkem října 2022 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity a zúčastnilo se jí téměř 150 zástupců akademické sféry, vlastníků a lesních hospodářů, státní ochrany přírody, nevládních organizací a studentů. Zaznělo 16 odborných příspěvků k tématu péče o les zatížený kůrovcovou kalamitou. Většina účastníků vyrazila druhý den na terénní exkurzi do 3. a 2. zóny CHKO Jeseníky, kde se zasahovalo proti kůrovci, a k NPR Rejvíz a PR Suchý vrch.

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Evropský kongres ochranářské biologie v Praze

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tomáš Růžička

Ve dnech 22.–26. srpna 2022 proběhl v Praze 6. Evropský kongres ochranářské biologie. Čeští vědci a ochránci přírody měli příležitost účastnit se této události podruhé v České republice v kampusu České zemědělské univerzity. Na rozdíl od kongresu v roce 2009 využilo tuto výjimečnou příležitost jen minimum českých zástupců a i celkový počet účastníků – 800 ze 45 zemí světa byl nižší, než je na podobných akcích zvykem. Jako u dalších mezinárodních setkání se na nižší účasti podepsala pandemie nemoci covid-19.

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Konference o invazních druzích

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tomáš Růžička

Konference o invazních druzích

Již osmá konference Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity se konala 8. února 2022. Tématem byly tentokrát invazní druhy. 

Ochrana přírody 1/2022 26. 2. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

David Attenborough: Život na naší planetě – mé svědectví a vize pro budoucnost

Kulér-Recenze

Autor: Tomáš Růžička

David Attenborough: Život na naší planetě – mé svědectví a vize pro budoucnost

Sir David Attenborough oslavil letos své 95. narozeniny. Tento britský přírodovědec a popularizátor přírody má pořád co říct. V říjnu 2020 obletěl svět jeho poslední dokument Život na naší planetě, o kterém jeho autor řekl: „Tento film je mým životním svědectvím a vizí do budoucnosti. Příběh o tom, jak se dopouštíme naší největší chyby. A o tom, jak ji můžeme stále napravit, pokud začneme ihned jednat.“ Současně s filmem, který je možné sledovat v síti Netflix, vyšla též kniha se stejným názvem a obsahem. A je dobře, že již v následujícím roce vyšla v českém překladu Jiřího Petrů v nakladatelství Práh.

Ochrana přírody 5/2021 28. 10. 2021 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Miko, L.  a kol.: Život v půdě 

Kulér-Recenze

Autor: Tomáš Růžička

Miko, L.  a kol.: Život v půdě 

Miko, L.  a kol.: Život v půdě 
Příručka pro začínající biology. Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, 2019, 240 stran

Ochrana přírody 1/2020 29. 2. 2020 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Rozhovor s Jane Goodallovou

Rozhovor

Autor: Tomáš Růžička

Rozhovor s Jane Goodallovou

Během pobytu v České republice poskytla známá britská badatelka Jane Goodallová rozhovor pro časopis Ochrana přírody. Podrobnější informace o J. Goodallové a o její návštěvě přináší zpráva na str. III–V kulérové přílohy tohoto čísla.

Ochrana přírody 5/2018 21. 10. 2018 Rozhovor Tištěná verze článku v pdf

Rohy nosorožců v plamenech

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Tomáš Růžička

Rohy nosorožců v plamenech

V Africe žije pouze něco přes 5 000 kusů nosorožců dvourohých a přes 20 000 nosorožců tuponosých. Jakkoliv byla situace u těchto druhů v minulosti mnohem kritičtější, vzhledem k narůstajícímu pytláctví jsou to čísla stále alarmující. U severního poddruhu nosorožce tuponosého, dnes označovaného některými autory jako nosorožce Cottonova, bohužel vše nasvědčuje tomu, že se jej před úplným vyhynutím nejspíše již zachránit nepodaří, a to ani přes celosvětové úsilí. Poslední naděje se nyní upínají na využití zmražených pohlavních nebo kmenových buněk.

Ochrana přírody 5/2017 21. 10. 2017 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

9. panevropská konference Evropského zeleného pásu

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tomáš Růžička

Již po deváté se sešli zástupci 24 zemí na konferenci věnované spolupráci a ochraně Evropského zeleného pásu. Konference se uskutečnila počátkem listopadu 2016 v národním parku Koli ve finské Karélii, asi 50 km od hranic s Ruskem.

Ochrana přírody 6/2016 21. 12. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Evropský zelený pás

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tomáš Růžička

Evropský zelený pás

Ve dnech 23. až 26. září 2014 se ve Slavonicích konala již 8. panevropská konference Evropského zeleného pásu, které se účastnilo více než 100 zástupců státních institucí a nevládních organizací z 25 zemí. Záštitu nad konferencí převzal ministr životního prostředí Richard Brabec.

Ochrana přírody 2/2015 4. 6. 2015 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Naučme se dělat naučné stezky

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Tomáš Růžička

Naučme se dělat naučné stezky

V České republice byly v uplynulých desetiletích vybudovány stovky naučných stezek. Problémem ale je, že je mnohdy tvoří specialisté na flóru či faunu, kteří jakékoli zjednodušení odborné informace ve prospěch pochopení širokou veřejností považují za nepřípustné. Trasy naučných stezek bývají osazeny panely s dlouhými odbornými texty, které běžného návštěvníka neosloví. Jednoduše proto, že jim nerozumí.

Ochrana přírody 3/2012 17. 10. 2012 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf