Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Evropský kongres ochranářské biologie v Praze

Autor: Tomáš Růžička

Ve dnech 22.–26. srpna 2022 proběhl v Praze 6. Evropský kongres ochranářské biologie. Čeští vědci a ochránci přírody měli příležitost účastnit se této události podruhé v České republice v kampusu České zemědělské univerzity. Na rozdíl od kongresu v roce 2009 využilo tuto výjimečnou příležitost jen minimum českých zástupců a i celkový počet účastníků – 800 ze 45 zemí světa byl nižší, než je na podobných akcích zvykem. Jako u dalších mezinárodních setkání se na nižší účasti podepsala pandemie nemoci covid-19.

Příznačným tématem letošní konference byla krize biodiverzity v měnícím se světě. Na plenárních prezentacích vystoupily uznávané osobnosti jako Luigi Boitani, zabývající se populační ekologií velkých šelem, nebo Anders Wijkman, čestný prezident Římského klubu, či Anne Magurranová, jedna z nejcitovanějších vědkyň, zabývající se biodiverzitou.

Účastníci měli v nabitém programu možnost účastnit se několika panelových diskusí a desítek pracovních seminářů a sympozií. Většina prezentací byla přenášena též on- line a pro přihlášené účastníky je k dispozici ze záznamu na portálu konference. Sborník z konference bude k dispozici během podzimu 2022 na webu konference www.eccb2022.eu.

OP2022-05_CZ_56_01

Z Evropského kongresu ochranářské biologie konaného na ČZU v Praze.    Foto Tomáš Růžička

Další evropský kongres ochranářské biologie se uskuteční v roce 2024. V současné době probíhá nominační proces na místo konání.    ■