Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 6/2022 22. 12. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

14. vědecká konference „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“

Autor: Karel Drbal

14. vědecká konference „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“

Ve dnech 6.–8. září 2022 se konal na Slovensku v Liptovském Mikuláši již 14. ročník vědecké konference s mezinárodní účastí „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“. Akce zaměřená výhradně na speleologickou problematiku se tradičně koná v dvouletých intervalech.

Letošní ročník byl organizován při příležitosti výročí objevení Važecké jeskyně, 50. výročí objevení Stratenské jeskyně a 50. výročí zpřístupnění Ochtinské aragonitové jeskyně. Všechna tato výročí pochopitelně rezonovala i v programu konference a výstavě o Važecké jeskyni uspořádané Slovenským múzeem ochrany prírody a jaskyniarstva. Konferenci pořádala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Banská Bystrica, Správa slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš, Slovenská speleologická spoločnosť a již zmíněné Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš. Ve dvou dnech zaznělo celkem 27 odborných přednášek a bylo představeno 6 plakátových sdělení. Příspěvky byly zaměřeny jednak na jubilující jeskyně, ale také na problematiku geologické stavby, hydrologie, mikroklimatu, morfologie, mapování, speleobiologie, paleontologie a archeologického výzkumu jeskyní na Slovensku i v zahraničí. Pozoruhodným byl příspěvek zabývající se managementem střediska cestovního ruchu Demänovská Dolina v kontextu ochrany přírody a jeskyní v důsledku rozsáhlých developerských a podnikatelských aktivit v národním parku Nízké Tatry. Součástí konference byla i návštěva Važecké jeskyně i celodenní speleologická exkurze do Stratenské jeskyně a do zpřístupněné Ochtinské aragonitové jeskyně.

OP2022-06_CZ_52_2

Úvodní přednáška v historické budově Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovském Mikuláši.    Foto Karel Drbal

Správa jeskyní České republiky na konferenci vyslala delegaci s příspěvkem Koudelky s názvem „Zpřístupněné jeskyně v České republice jako významná zimoviště letounů (Chiroptera)“ a posterem autorů J. Sirotek, J. Weigel, Ouhrabka, F. Kuda „Mapování systému Amatérské jeskyně“. K. Drbal byl pověřen organizačním výborem konference moderováním bloku přednášek zaměřených na ledové a sufózní jeskyně a geoekologický výzkum. Řada slovenských vědeckých konferencí byla vždy velkou motivací i pro českou stranu uspořádat podobné odborné fórum. To se podařilo až v roce 2021, kdy byla poprvé organizována na českém území konference k Mezinárodnímu roku krasu a jeskyní 2021 pod záštitou Světové speleologické unie. Konference „Kras, jeskyně a lidé 2021“ pořádaná Správou jeskyní České republiky ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Českou geologickou službou a Českou speleologickou společností tak položila solidní základy pro odborné fórum i v České republice. Ročníku 2022 se ujala Česká geologická služba a přípravou ročníku 2023 se zabývá Česká speleologická společnost. Nyní zbývá sladit dvouletý cyklus se slovenskou stranou tak, aby probíhaly konference s krasovou tematikou střídavě v obou zemích. Nezbývá než těmto aktivitám popřát, aby byl vždy dostatek témat k prezentacím, diskusím a času ke vzájemnému setkávání.    ■

- - -

Úvodní foto: Ochtinská aragonitová jeskyně je přírodním klenotem s výskytem aragonitu.    Foto Karel Drbal