Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Biogeography of the Carpathians

Autor: Ivana Jongepierová

Ve dnech 12.–14. září 2022 se na Albertově v Praze konalo 3. interdisciplinární symposium Biogeography of the Carpathians, které pořádala Přírodovědecká fakulta UK Praha pod vedením Patrika Mráze, ve spolupráci s AOPK ČR, MŽP ČR a Journal of Biogeography. Účastnilo se ho přes 80 odborníků a studentů, především ze zemí Karpatského oblouku . Bylo předneseno 29 prezentací a představeno 40 plakátových sdělení týkajících se biodiverzity a vývoje karpatské přírody.

 

Karel Chobot informoval o Nálezové databázi ochrany přírody, která mezi posluchači vzbudila velký zájem (Habitat and species monitoring in Carpathians). Dalšími pozvanými přednášejícími byli Michal Horsák (Imprints of Holocene history in the modern biota of Western Carpathian spring fens), Lucie Juříčková (Forest mollusks – the key to holocene diversity in Central Europe), Ĺuboš Halada (Species and Habitats of the Habitats Directive in the Carpathians distribution and status), Sebastien Lavergne (The evolutionary and ecological assembly of the high alpine flora) a Michal Grabowski (Aquatic biodiversity patterns in European mountain ranges and beyond: a molecular perspective).

Studentka Přírodovědecké fakulty UK Praha Kristýna Vlková získala ocenění za nejlepší studentský poster s názvem An ecological network of large carnivores in the Carpathians: a key tool for protecting landscape connectivity. Ze stejné fakulty bodovala za nejlepší prezentaci Magdalena Gajdošová:  Characterization of molecular diversity of spring fen macrozoobenthos from two geomorphological regions. Další oceněnou studentskou prezentací byla Tetiana Pachschwöll z Vídeňské univerzity: In the footsteps of Jávorka: systematics and evolution of Saussurea alpina (Asteraceae) in the European Alpine System with a focus on the Carpathians.

Na třetí den symposia byla naplánována exkurze do Prokopského údolí a na Dívčí hrady, kterou však zmařil trvalý déšť. Náhradním programem se tak stala Botanická zahrada a Chlupáčovo paleontologické muzeum.    ■