Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

13. konference Society for Ecological Restoration: Restoring Nature, Reconnecting People

autoři: Ivana Jongepierová, Klára Čámská, Radka Broumová

Ve dnech 5.–9. září 2022 se po dvou letech odkladů prezenčně konala ve španělském Alicante 13. konference SER (Society for Ecological Restoration) nazvaná Restoring Nature, Reconnecting People. Zúčastnilo se jí téměř 400 vědců, ochranářů a praktiků nejen z Evropy, ale i ze zámoří.

Zúčastnilo se jí téměř 400 vědců, ochranářů a praktiků nejen z Evropy, ale i ze zámoří. Hlavní pozornost byla věnována EU Nature Restoration Law, což je ambiciózní právní norma o obnově přírody (představen v minulých číslech Ochrany přírody), který souvisí s iniciativou Dekáda OSN pro obnovu ekosystémů na období 2021–2030 vyhlášenou Organizací spojených národů. Často se však opakovala i další témata, jako význam socio-ekologických vztahů, Green Deal apod. V jednotlivých sekcích (Rewilding, Monitoring obnovy, Výchova a školení ekologické obnovy, Propojenost krajiny, Management a politika v obnově, Obnova suchých území, Obnova lesa, Obnova zemědělské krajiny, Obnova dobývacích prostorů, Půdní a vodní bioinženýrství, Obnovní plánování, Obnova travních porostů, Programy LIFE, Obnova mokřadů, Středozemní moře…) byly představeny vědecké a praktické výsledky obnovy různých ekosystémů a diskutovány vhodné metody. Prezentováno bylo i 62 plakátových sdělení. Zájemci naleznou abstrakty přednášek i posterů na stránkách https://sere2022.org/index.php/ programme-speakers/abstracts-book.

Česká delegace byla poměrně hojně zastoupená, obsadila pomyslné 7. místo v počtu. Kromě jihočeské „Restaurační skupiny“ vedené K. Prachem se konference účastnil se zvanou přednáškou L. Miko, dále J. Frouz z Karlovy univerzity a zástupci integrovaného projektu LIFE Jedna příroda. Ten byl představen ve dvou prezentacích (R. Broumová, I. Jongepierová a K. Čámská).

Součástí konference byla i jednodenní exkurze ukazující výsledky obnovy na řadě lokalit v širším okolí Alicante. Účastníci si mohli vybrat z 12 nabízených tras. Bylo zajímavé srovnání, jak odlišná může být potřeba obnovy v jiném prostředí i co nás naopak spojuje. Například zatímco ve Španělsku se snaží písečné duny fixovat, my chceme váté písky otevřít, tam je potřebou co největší plochu zalesnit, my často dřeviny kácíme s cílem obnovy bezlesí. Velkým tématem lesních ekosystémů ve Španělsku je obnova po požárech s cílem vychovat druhově, věkově i prostorově rozrůzněné porosty a regulace invazních nepůvodních druhů (nejen) dřevin. Společným zájmem je v měnícím se klimatu zadržování vody v krajině.

Konference nám umožnila načerpat nové poznatky, zkušenosti i získat další kontakty. Doufáme, že výsledky práce budeme moci prezentovat i za dva roky na 14. konferenci v estonském Tartu.    ■