Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 1/2021 26. 2. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Cenu AOPK ČR letos získaly dvě výjimečné ženy a jeden státní podnik

Autor: Karolína Šůlová

Cenu AOPK ČR letos získaly dvě výjimečné ženy a jeden státní podnik

Cena AOPK ČR se již potřetí udělovala na konferenci K vybraným otázkám naší přírody a krajiny, kterou AOPK ČR pořádá spolu s Českou zemědělskou univerzitou, Fakultou životního prostředí. Cena chce upozornit na zajímavé osobnosti či počiny, které pomáhají zlepšit stav naší přírody. 

V kategorii Počin Cenu AOPK ČR získalo Povodí Moravy za některé revitalizační a renaturační projekty v povodí řek Morava a Dyje. Na Dyji, na státní hranici, se tři odstavená ramena vrátila řece. Řeka tak získala zpět třetinu délky, o kterou v minulosti přišla. S Dyjí souvisí i další projekt v Novosedlích, kde se na více než 10 ha vytvořil lužní les. Ten bude společně s rozvlněním toku a odstraněním hráze přispívat ke zvýšení zásob vody v krajině a současně ke zlepšení situace za povodně. Významná je i podpora renaturace řeky Moravy u Štěpánova, kdy bylo odstraněno opevnění břehů a z těžkých balvanů byly vytvořeny prvky, které podporují vývoj řeky.

op1kuler20210221_0080
Dana Bartošová u medvěda, který byl v roce 2019 označen telemetrickým obojkem. 
Foto František Jaskula

V kategorii Osobnost byly oceněny dvě výjimečné ženy – Jarmila Kubíková a Dana Bartošová. Doc. RNDr Jarmila Kubíková, CSc., se mimořádně zasloužila o ochranu přírody v Praze a Středočeském kraji a o výchovu generací univerzitních studentů na katedře botaniky PřF UK. Obdivuhodné jsou i její pevné občanské postoje a publikační, ediční a organizátorská činnost. Druhá oceněná, RNDr. Dana Bartošová, se s neutuchající energií a nasazením celý svůj profesní život věnuje tomu, aby v naší krajině mohly žít velké šelmy.  

op1kuler20210221_0082
Jarmila Kubíková při předávání Ceny AOPK ČR. 
Foto Tomáš Růžička

Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se uděluje na základě doporučení Rady AOPK ČR. V roce 2018 získalo ocenění Arcibiskupství pražské za šetrné lesní hospodaření na Rožmitálsku a manželé Burešovi za celoživotní přínos pro ochranu a výzkum přírody v Jeseníkách. Vloni to byla firma ZEMSPOL za šetrné zemědělské hospodaření v Moravském krasu a Petr Moucha za celoživotní práci pro naši přírodu, zejména pro ochranu lesů. Nominace pro další ročník může zaslat kdokoli do konce března.