Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Turoldská výzdoba ve formě paličkovitých výrůstků

Fotografie z obálky

Autor: Petr Zajíček

Turoldská výzdoba ve formě paličkovitých výrůstků

Jednotlivé útvary mají velikost do jednoho centimetru. Tento typ výzdoby je považován za velmi vzácný a nachází se na prohlídkové trase i ve veřejnosti nepřístupných částech jeskyně Na Turoldu.

Ochrana přírody 1/2014 21. 1. 2015 Fotografie z obálky

Blaník

Fotografie z obálky

Autor: Lubomír Hanel

Do národního povědomí vstoupil Blaník a jeho nejbližší okolí především početnými verzemi blanické pověsti. Není divu, že z této památné hory byl v roce 1868 slavnostně dovezen jeden ze základních kamenů Národního divadla (lze ho spatřit dnes v jeho sklepení a je označen číslem 5).

Ochrana přírody 1/2014 21. 1. 2015 Fotografie z obálky

Jak moc mimořádný je dosavadní průběh letošní zimy?

Zprávy-Recenze

Autor: Jan Pretel

Když se zhruba před čtvrt stoletím začala na půdě OSN připravovat Rámcová úmluva o změně klimatu (přijata v roce 1992 v Rio de Janeiru), zdůrazňovalo se zejména vysoké riziko nárůstu globálních teplot v dalších desetiletích s téměř katastrofickými důsledky pro celou planetu. Ten měl podle tehdejších odhadů kulminovat v druhé polovině 21. století. To byl hlavní důvod, proč se následně přistoupilo k přípravě Kjótského protokolu, jehož hlavním cílem bylo snížení emisí skleníkových plynů na takovou úroveň, která by rizika důsledků výrazně snížila a předpokládaný nárůst teplot třeba i zastavila.

Ochrana přírody 1/2014 25. 4. 2014 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Nekrolog

Zprávy-Recenze

Autor: Radek Drahný

Nekrolog

V úterý 11. února nás zastihla smutná zpráva o náhlém úmrtí bývalého ředitele Správy Krkonošského národního parku Jiřího Nováka.

Ochrana přírody 1/2014 25. 4. 2014 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Tsavo: zde jsou (nejen) lvi  

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: František Pelc

Tsavo: zde jsou (nejen) lvi  

Chráněná území v jižní a východní Africe neproslavila ani tak krása tamější krajiny, jako pestrá a stále ještě početná společenstva volně žijících živočichů. Jména jako Serengeti, Masai Mara nebo Kruger dobře znají milovníci přírody doslova po celém světě. Oblast kolem řeky Tsavo v jihovýchodní Keni představuje z tohoto pohledu výjimku. Návštěvníkům může nabídnout nezapomenutelné scenérie, doplněné překvapivě pestrou mozaikou rozmanitého prostředí. Tsavo se ale do povědomí veřejnosti dostalo také díky zvířatům, i když nejdříve ne úplně žádoucím způsobem.

Ochrana přírody 1/2014 25. 4. 2014 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Soumrak nosorožců

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Jan Stejskal

Soumrak nosorožců

Situace nosorožců ve volné přírodě je nejhorší za poslední desítky let. V Jihoafrické republice jich bylo jen za loňský rok upytlačeno víc než tisíc a desítky dalších byly zavražděny v ostatních afrických zemích. Asijští nosorožci jsou na tom podobně - i oni jsou častým terčem pytláků. Ve snahách o záchranu nosorožců se angažují i české instituce, především ZOO Dvůr Králové nad Labem.

Ochrana přírody 1/2014 25. 4. 2014 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Regionální značení místních výrobků začalo v chráněných územích

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Tomáš Kažmierski

Regionální značení místních výrobků začalo v chráněných územích

V letech 2003 až 2005 jsem pracoval na realizaci projektu, který byl zaměřen na zvyšování povědomí o soustavě Natura 2000. Jeho hlavními součástmi bylo značení místních výrobků v územích Natura 2000 a ekologická výchova. Značení regionálních produktů si nekladlo za cíl nahrazovat žádné dosud zavedené certifikáty (např. kvality, ekologické šetrnosti), jeho hlavním smyslem bylo a je zdůraznění a garance původu výrobků ve velkoplošném chráněném území. I přes prvotní nezájem se podařilo vybudovat systém regionálních značek, které dnes používá 24 regionů po celé republice.

Ochrana přírody 1/2014 25. 4. 2014 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Současnost a perspektivy regionálních značek pro místní produkty

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Kateřina Čadilová

Současnost a perspektivy regionálních značek pro místní produkty

Asociace regionálních značek, o.s. (ARZ) je založena na jednotných principech a pravidlech udělování značky ve všech členských regionech a na jednotném grafickém stylu značek i propagačních materiálů. Značenípodporuje řemeslné výrobky, potraviny a přírodní produkty šetrné k životnímu prostředí, se zaručeným původem z daného území a s vazbou k tomuto území vyjádřenou naplněním (některého nebo všech) specifických kritérií týkajících se tradice, podílu ruční práce, podílu místních surovin a specifičnosti pro daný region. U služeb se hodnotí celkový přístup provozovatele s důrazem na regionální charakter – tj. např. využívání místních produktů, nabídka programů seznamujících s regionem a ekologická šetrnost. U zážitků je podstatná jedinečnost a vztah k regionu. Základní podmínkou pro udělení regionální značky ve všech kategoriích je plnění zákonných předpisů a norem pro daný provoz (hygienické a technické normy, bezpečnost práce apod.).

Ochrana přírody 1/2014 25. 4. 2014 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Ochrana včel a neonikotinoidy

Výzkum a dokumentace

autorka: Hana Kubátová-Hiršová

Ochrana včel a neonikotinoidy

Ochrana včel (a opylovačů vůbec) v souvislosti s používáním pesticidů je v posledních letech žhavé téma, a to nejen v Evropě, ale například i ve Spojených státech. Skupinou pesticidů, která má na svědomí největší rozruch kvůli negativním účinkům na včely, jsou neonikotinoidy. V médiích i na internetu jim bylo věnováno hodně pozornosti, ale informace byly velmi různorodé a často dokonce zcela protichůdné. Jak to s nimi tedy vlastně doopravdy bylo a je?

Ochrana přírody 1/2014 25. 4. 2014 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Letošní sčítání čápů černých

Výzkum a dokumentace

Autor: František Pojer

Letošní sčítání čápů černých

Pro čápa černého je příznačný mimo jiné skrytý způsob života, obrovský areál rozšíření a také rychlé změny rozšíření. K nám se čáp černý začal vracet koncem 40. let minulého století na severovýchodní Moravu, koncem padesátých let již hnízdil na více místech i v Čechách a poměrně rychle znovuosídlil celé území státu.

Ochrana přírody 1/2014 25. 4. 2014 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf