Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Vratička heřmánkolistá

Fotografie z obálky

Autor: Text a foto Petr Hůla

Vratička heřmánkolistá

Kriticky ohrožená vratička heřmánkolistá (Botrychium matricariifolium) byla na Křivoklátsku objevena teprve před pár lety. Dodnes byly ověřeny čtyři lokality v centrální části v okolí Pracoviště. Jde o druh, který vykazuje co do rozšíření i množství sledovaných rostlin v jednotlivých letech velikou variabilitu.

Ochrana přírody 1/2009 20. 2. 2009 Fotografie z obálky

Údolí NPR Týřov

Fotografie z obálky

Autor: Text a foto Petr Hůla

Údolí NPR Týřov

Krása a druhové bohatství Křivoklátska vyniká zejména na podzim, kdy se les postupně zabarvuje mnoha odstíny barevné škály. Druhová pestrost, reprezentovaná 84 druhy původních dřevin, je nejpatrnější v málo přístupných partiích, kde se již řadu desetiletí nehospodaří a les se vyvíjí samovolně.

Na fotografii je pohled do údolí Národní přírodní rezervace Týřov ze skalního vrcholku Krkavčin.

Ochrana přírody 1/2009 20. 2. 2009 Fotografie z obálky

Údolí Berounky

Fotografie z obálky

Autor: Foto Petr Hůla

Údolí Berounky

Údolí Berounky z vrcholu Přírodní rezervace Čertova skála.

Ochrana přírody 1/2009 20. 2. 2009 Fotografie z obálky

Miloš Anděra: Národní parky Evropy

Zprávy-Recenze

Autor: Jan Čeřovský

Miloš Anděra: Národní parky Evropy

Úvodem je třeba vzdát úctu autorovi za odvahu, s níž se pustil do díla, k němuž se neodvážili jiní kompetentní autoři ani celé autorské kolektivy, ať už domácí nebo zahraniční. Záslužný počin autora i nakladatelství prezentuje obsáhlý přehled všech 387 evropských národních parků. Kniha vyšla v mimořádně vhodné době: v předvečer českého předsednictví Radě Evropské unie.

Ochrana přírody 1/2009 20. 2. 2009 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Zemřel autor první červené knihy

Zprávy-Recenze

Autor: Jan Čeřovský

I v povědomí naší odborné ochranářské veřejnosti je iniciátorem červených knih slavný britský malíř, ornitolog a ochránce přírody Sir Peter Scott (1909–1989). První světovou červenou knihu však Sir Peter sám nenapsal: ponechal tu volnou ruku svému krajanovi: tím byl Noel Simon, který zemřel loňského roku, 20. října 2008.

Ochrana přírody 1/2009 20. 2. 2009 Zprávy-Recenze

Maraton konferencí k ochraně přírody

Zprávy-Recenze

autorka: Jana Vavřinová

Praha– V rámci českého předsednictví Radě Evropské unie proběhne v ČR řada významných konferencí a jednání týkajících se ochrany přírody a krajiny.

Ochrana přírody 1/2009 20. 2. 2009 Zprávy-Recenze

Úspěšná účast AOPK ČR v soutěži o IT projekt roku

Zprávy-Recenze

Autor: jz

Praha– Informační systém ochrany přírody (ISOP, http://portal.nature.cz) byl oceněn titulem „Finalista soutěže IT projekt roku 2008“.

Ochrana přírody 1/2009 20. 2. 2009 Zprávy-Recenze

Rizika spojená s vysazováním nepůvodních druhů rostlin

Zprávy-Recenze

Autor: Zdeněk Kaplan

V 19. století byly poměrně časté případy, kdy byly do naší přírody záměrně vysazovány nepůvodní druhy rostlin, často původem z Alp či jiných území. Tyto aktivity byly motivovány zejména naivními vlasteneckými snahami o obohacení české květeny. Nedotčena nezůstala ani nejcennější území jako Krkonoše nebo Český kras.

Ochrana přírody 1/2009 20. 2. 2009 Zprávy-Recenze