Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Jan Čeřovský

Vzpomínka na Olgu Malečkovou

Zprávy-Recenze

Autor: Jan Čeřovský

Vzpomínka na Olgu Malečkovou

Starší pracovníci AOPK ČR si jistě ještě pamatují drobnější šedovlasou paní. S energií, vyzařující z jiskrných očí za silnými skly brýlí, vyřizovala jejich zahraniční cesty. Všichni byli nadšeni jejím perfektním zajišťováním výjezdů, méně možná už nesmlouvanými urgencemi včasného dodání cestovních zpráv, a to bez ohledu na postavení cestovatele.

Ochrana přírody 5/2012 27. 2. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Lüneburger Heide

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Jan Čeřovský

Lüneburger Heide

Lüneburger Heide – Lüneburské vřesoviště v Dolním Sasku, SRN, první evropské velkoplošné chráněné území vyhlášené mimo vysokohoří či daleký sever, je obrazem vývoje územní ochrany přírody od ochranářských mýtů až po seriózně ekologicky zdůvodněný management. Naplňuje všechny funkce chráněných území: ochrana biodiverzity, vědecký výzkum, řízená péče, výchova a osvěta i rekreace.

Ochrana přírody 6/2011 1. 3. 2012 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Wadi Rum

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Jan Čeřovský

Wadi Rum

Na Blízkém východě se ochrana přírody začala rozvíjet až ve druhé polovině 20. století. Jedním z nejstarších velkoplošných chráněných území, uvedených z této oblasti na světovém seznamu OSN, je Wadi Rum ve státě s oficálním názvem Jordánské hášimovské království. Wadi Rum proslul i pobytem (v roce 1917) anglického vůdce arabských vzbouřenců proti turecké nadvládě Thomase Edwarda Lawrence – slavného Lawrence z Arábie.

Ochrana přírody 4/2010 14. 9. 2010 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Bohuslav Nauš

Zprávy-Recenze

Autor: Jan Čeřovský

Bohuslav Nauš

Kritici – zejména ti mladší, podle nichž ochrana přírody u nás po většinu druhé poloviny minulého století nestála za nic – by asi byli překvapeni čilým děním šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých let v jihočeském okrese, na jehož hranicích příchozí vítala u silnice tabulka státní ochrany přírody se znakem stylizované dřípatky. V okrese Prachatice totiž působila silná trojka: okresní konzervátor státní ochrany přírody Vratislav Francl, zakladatel prachatické stanice mladých ochránců přírody (s první československou školní přírodní rezervací) Aleš Záveský a okresní inspektor státní ochrany přírody Bohuslav Nauš. Ti první dva už jsou v opravdu báječné přírodě rajské (kam byli za své zásluhy určitě povoláni), Bohuslavu Naušovi jsme mohli loni na Štědrý den blahopřát k 80. narozeninám a se zpožděním tak činíme i dnes v časopise české státní ochrany přírody.

Ochrana přírody 3/2010 22. 6. 2010 Zprávy-Recenze

Oldřich Potůček

Zprávy-Recenze

Autor: Jan Čeřovský

Letos na jaře, v čase kdy v našich zeměpisných šířkách začínají do květu vyrážet první planě rostoucí orchideje, náhle a neočekávaně dne 19. dubna 2009 zemřel ve svém bydlišti v Pustých Úlanech na Slovensku vynikající znalec těchto rostlin Oldřich Potůček.

Ochrana přírody 5/2009 21. 10. 2009 Zprávy-Recenze

Miloš Anděra: Národní parky Evropy

Zprávy-Recenze

Autor: Jan Čeřovský

Miloš Anděra: Národní parky Evropy

Úvodem je třeba vzdát úctu autorovi za odvahu, s níž se pustil do díla, k němuž se neodvážili jiní kompetentní autoři ani celé autorské kolektivy, ať už domácí nebo zahraniční. Záslužný počin autora i nakladatelství prezentuje obsáhlý přehled všech 387 evropských národních parků. Kniha vyšla v mimořádně vhodné době: v předvečer českého předsednictví Radě Evropské unie.

Ochrana přírody 1/2009 20. 2. 2009 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Zemřel autor první červené knihy

Zprávy-Recenze

Autor: Jan Čeřovský

I v povědomí naší odborné ochranářské veřejnosti je iniciátorem červených knih slavný britský malíř, ornitolog a ochránce přírody Sir Peter Scott (1909–1989). První světovou červenou knihu však Sir Peter sám nenapsal: ponechal tu volnou ruku svému krajanovi: tím byl Noel Simon, který zemřel loňského roku, 20. října 2008.

Ochrana přírody 1/2009 20. 2. 2009 Zprávy-Recenze

Iguazú - Velké vody

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Jan Čeřovský

Iguazú - Velké vody

Na východě Jižní Ameriky, při styku Argentiny, Brazílie a Paraguaye, leží jeden z nejvelkolepějších přírodních výtvorů na světě. Jmenuje se Iguazú, což v indiánském jazyce guaraní znamená „velká voda“.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Mezinárodní ochrana přírody