Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Jana Vavřinová

Národní park Glacier

Mezinárodní ochrana přírody

autorka: Jana Vavřinová

Národní park Glacier

Rok co rok míří miliony Američanů i zahraničních turistů do vyhlášených národních parků na západě USA. Jejich nejčastějšími cíly jsou národní parky Yellowstonský, Yosemitský nebo Skalnaté hory. Ale i Ledovcový národní park (Glacier Na­tional Park) ve státě Montana má návštěvníkům co nabídnout.

Ochrana přírody 1/2011 11. 4. 2011 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Složité hledání evropské divočiny

Výzkum a dokumentace

autorka: Jana Vavřinová

Složité hledání evropské divočiny

Celoevropská konference o přírodních a přírodě blízkých oblastech (EditorialPetra Rotha v Ochraně přírody 3/09), která se konala ve dnech 27.–28. května 2009 v Praze, ukázala mj. velmi rozdílné vnímání pojmu wilderness– divočina. V Evropě v podstatě neexistuje jasná a závazně přijímaná definice, což je způsobeno rozdílným historickým vývojem jednotlivých částí kontinentu. Zatímco zástupci střední a východní Evropy chápou pod pojmem „divočina, panenská příroda“ (tzv. pristineareas) vskutku původní pralesy nebo lidskou rukou viditelně neovlivněná území, představitelé zemí západní Evropy mají zažitou představu, že divočinou mohou být i oblasti lidmi již přeměněné nebo zničené, v nichž se však člověk rozhodl znovu nastartovat základní přirozené procesy (tzv. restorationareas).

Ochrana přírody 5/2009 21. 10. 2009 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Maraton konferencí k ochraně přírody

Zprávy-Recenze

autorka: Jana Vavřinová

Praha– V rámci českého předsednictví Radě Evropské unie proběhne v ČR řada významných konferencí a jednání týkajících se ochrany přírody a krajiny.

Ochrana přírody 1/2009 20. 2. 2009 Zprávy-Recenze

České předsednictví evropské přírodě

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: Jana Vavřinová, Jiří Zicha

České předsednictví evropské přírodě

Počínaje 1. lednem 2009 bude Česká republika poprvé předsedat Radě Evropské unie. Během prvních šesti měsíců roku 2009 tak bude naše země středem pozornosti celé Evropy i nemalé části okolního světa.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Mezinárodní ochrana přírody