Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Ochrana ptáků před "skleněným" nebezpečím

Zprávy-Recenze

Autor: Jan  Klečka

Ochrana ptáků před "skleněným" nebezpečím

V současnosti je již všeobecně známo, že skleněné stěny mohou být pro ptáky smrtelným nebezpečím. Snaha o řešení problému se běžně objevuje už ve fázi projektové přípravy staveb. Jak však ukazuje praxe, zdaleka ne vždy jsou navržená opatření skutečně účinná. A tak, i když stavebník ochotně a svědomitě dodrží veškeré stanovené podmínky, může být stavba ve výsledku nakonec skutečným „popravištěm“. Přitom osvědčená, i v našich podmínkách odzkoušená, a dostatečně variabilní řešení existují.

Ochrana přírody 1/2009 20. 2. 2009 Zprávy-Recenze

O štěrkovnách, rybácích a mediálním předobraze

Zprávy-Recenze

Autor: Zdeněk Vermouzek

O štěrkovnách, rybácích a mediálním předobraze

Štěrkovny ničí krajinu, škodí životnímu prostředí. To ví přece každý. A proto je potřeba jejich snahu o zelený image prokouknout a nenaletět na ni.

Ochrana přírody 1/2009 20. 2. 2009 Zprávy-Recenze

IV. světový kongres ochrany přírody

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: Michael Hošek, David Vačkář

IV. světový kongres ochrany přírody

Mezinárodní unie na ochranu přírody (IUCN) uspořádala ve dnech 5. – 14. října 2008 v Barceloně IV. světový kongres ochrany přírody. Protože se jej zúčastnilo více než 8 000 delegátů ze 177 zemí, jedná se o dosud největší akci v dějinách mezinárodní ochrany přírody a krajiny.

Ochrana přírody 1/2009 20. 2. 2009 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Národní rezervace Masai Mara

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: František Pelc

Národní rezervace Masai Mara

Afriku na jih od Sahary si velká část veřejnosti v České repu­blice představuje jako světadíl, kde se stále ještě prohánějí stohlavá stáda zeber, pod keři v buši líně odpočívají lvi a krajinou majestátně kráčejí skupinky slonů.

Ochrana přírody 1/2009 20. 2. 2009 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Vzdělávání a výchova ve zlínské zoo

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Romana Bujáčková

Vzdělávání a výchova ve zlínské zoo

Pouhé čtyři kilometry od Zlína se nachází zoo Zlín, která patří k nejoblíbenějším v České republice. Pro návštěvníky je otevřena každý den v roce.

Ochrana přírody 1/2009 20. 2. 2009 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Lyžování ve světle ochrany přírody

Zaměřeno na veřejnost

autoři: Jindřich  Chlapek, Jiří Hušek, František Jaskula, Jiří Lehký

Lyžování ve světle ochrany přírody

Sjezdové lyžování je výtečná zábava a rekreace a zároveň velmi dobrý byznys. Pobyt na zasněžených horách si většina lidí bez lyžování dovede představit jen stěží, vždyť právě sjíždění svahů je hlavním motivem, proč v zimě lidé masově opouštějí města a vyrážejí do hor.

Ochrana přírody 1/2009 20. 2. 2009 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Hranická propast očima geologů

Výzkum a dokumentace

autoři: Jiří Otava, Milan Geršl, Josef Havíř, Ondřej Bábek, Marcel Kosina

Hranická propast se nachází nedaleko Zbrašovských aragonitových jeskyní na pravém břehu řeky Bečvy v Národní přírodní rezervaci Hůrka.

Ochrana přírody 1/2009 20. 2. 2009 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Zlatohlávek tmavý

Výzkum a dokumentace

autoři: Jakub Horák, Karel Chobot, Tomáš Jirmus, Jevgenij Akseněnko

Zlatohlávek tmavý

V posledních letech můžeme být svědky stále častějších nálezů zlatohlávka tmavého (Oxythyrea funesta), známého též jako skvrnitého či pod starším názvem běloskvrnce tečkovaného, vrubounovitého brouka z podčeledi zlatohlávků (Scarabaeidae: Cetoniinae) v rozmanitých stanovištích naší kulturní krajiny.

Ochrana přírody 1/2009 20. 2. 2009 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Orel královský na jižní Moravě

Výzkum a dokumentace

Autor: David Horal

Orel královský na jižní Moravě

Přestože je orel královský zařazen v Příloze I Směrnice o ptácích a poslední červený seznam ptáků (IUCN 2008) jej řadí mezi celosvětově ohrožené druhy v kategorii VU (vulnerable – zranitelný), není bohužel uveden v příloze č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb., a není tedy zvláště chráněných druhem živočicha ve smyslu § 48 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Není tedy ani předmětem ochrany v Ptačí oblasti Soutok – Tvrdonicko, v níž byl od roku 1998 zaznamenán jeho výskyt. Z toho nepochybně vyplývají jistá úskalí pro zabezpečení účinné ochrany tohoto druhu.

Ochrana přírody 1/2009 20. 2. 2009 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Problémy smluvního zajištění ochrany přírody a krajiny

Právo v ochraně přírody

autorka: Pavlína Komínková

Ochrana přírody a krajiny je jedním z veřejných zájmů. Pro právní regulaci ochrany přírody a krajiny je typické, že využívá především administrativních nástrojů od vyjádření orgánů ochrany přírody až po zákazy, z nichž je možné udělit výjimku.

Ochrana přírody 1/2009 20. 2. 2009 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf