Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Jiří Lehký

NPR Salajka – pralesní laboratoř Beskyd

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jiří Lehký

NPR Salajka – pralesní laboratoř Beskyd

V roce 2016 si připomínáme 60 let zákonné ochrany jednoho z nejznámějších beskydských pralesů – Salajky. Vyhláška Ministerstva školství a kultury z 4. 7. 1956 stvrdila statut tzv. lesní rezervace, za kterou „prales pod Bumbálkou“ již v roce 1937 prohlásil tehdejší majitel lesů – Arcibiskupství olomoucké.

Ochrana přírody 4/2016 26. 8. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Půlstoletí ochrany Pulčínských skal    

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jiří Lehký

Nevelká skalní oblast tzv. Pulčínských skal leží v jihozápadním cípu CHKO Beskydy, v pohoří Javorníky. Nedosahuje sice věhlasu a měřítka pískovcových oblastí v Čechách, přesto zde lze nalézt prakticky vše, na co jsme v podobných oblastech zvyklí – byť menších rozměrů.

Ochrana přírody 3/2016 24. 6. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Naučné stezky Beskyd

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Jiří Lehký

Naučné stezky Beskyd

V Beskydech existuje silná tradice poznávací turistiky, ať už jde o organizované skupiny (senioři, školy v přírodě, letní tábory), nebo o „pouhé“ milovníky a pozorovatele přírody. Mnozí by o horách rádi věděli více, než jsou schopni najít v knihách, mapách či na internetu.

Ochrana přírody 3/2013 9. 8. 2013 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Chráněná krajinná oblast Beskydy

Z naší přírody

Autor: Jiří Lehký

Chráněná krajinná oblast Beskydy

Před čtyřiceti lety byly hory na moravsko-slezsko-slovenském pomezí prohlášeny chráněnou krajinnou oblastí. V té době se již dlouho jednalo o oblíbené území tvořící rekreační zázemí průmyslového Ostravska. A nejen odborníci si všimli, že se jim krajina mění před očima. Ubývalo dřevěných chalup – těch, kvůli kterým jezdí do rožnovského skanzenu každoročně statisíce lidí. Louky a pastviny, kdysi plné ovčích stád nebo shrbených rolníků, se plánovitě zalesňovaly smrkem, stavěly se přehrady, televizní vysílače na vrcholech hor. Západní větry přinášely z průmyslových oblastí zkázu horským lesům… A do toho v březnu 1973, nastoupilo pět nadšených a odhodlaných mužů a žen, kteří se pokusili tento neblahý vývoj zvrátit.

Ochrana přírody 3/2013 9. 8. 2013 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf

Lyžování ve světle ochrany přírody

Zaměřeno na veřejnost

autoři: Jindřich  Chlapek, Jiří Hušek, František Jaskula, Jiří Lehký

Lyžování ve světle ochrany přírody

Sjezdové lyžování je výtečná zábava a rekreace a zároveň velmi dobrý byznys. Pobyt na zasněžených horách si většina lidí bez lyžování dovede představit jen stěží, vždyť právě sjíždění svahů je hlavním motivem, proč v zimě lidé masově opouštějí města a vyrážejí do hor.

Ochrana přírody 1/2009 20. 2. 2009 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf