Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 1/2021 26. 2. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Prestižní cena IENE putuje letos do ČR

Autor: Karolína Šůlová

Prestižní cena IENE putuje letos do ČR

Prestižní mezinárodní ocenění IENE (Infra Eco Network Europe) za významný přínos při omezování vlivu dopravy na přírodu získal letos v lednu Václav Hlaváč z AOPK ČR. 

Eliminaci vlivu dopravních staveb na migraci volně žijících živočichů se věnuje dlouhodobě, je jedním z hlavních tvůrců sítě migračně významných území a koridorů, které se staly základem pro vymezení biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců v ČR. Účastní se řady mezinárodních projektů, je autorem či spoluautorem množství odborných článků, publikací a metodik. Příručka k omezování vlivu rozvoje dopravy na přírodu v karpatských zemích „Doprava a ochrana fauny v Karpatech“, na které se podílel, v roce 2020 zvítězila ve své kategorii v prestižní European Natura 2000 Award. Václav Hlaváč je také duchovním otcem a stěžejním autorem metodiky „Doprava a ochrana fauny v ČR“, která vloni vznikla ve spolupráci s ŘSD ČR, se společností CDV, v.v.i., Evernia, s. r. o. a HBH Projekt, s. r. o. 
O laureátovi si můžete více přečíst v medailonku, který vyšel v loňském prosincovém čísle tohoto časopisu. Gratulujeme.