Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Medailonky

Ochrana přírody 1/2022 26. 2. 2022 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Za Karlem Gregorem

Autor: Jan Plesník

Za Karlem Gregorem

Čtenářům Ochrany přírody jistě uvízly v paměti působivé snímky přibližující nesporný půvab přírody a krajiny České republiky. Autorem mnohých z nich byl vnímavý, v nejlepším slova smyslu profesionální fotograf Karel Gregor. 

Zachycování krás našeho přírodního a krajinného dědictví se přitom Gregor nevěnoval celou svou životní dráhu. Narodil se 18. března 1932 v Brně, ale část dětství prožil v malebném kraji západního Slovenska v obci Vrbovce. Rázovitý svět tamějších kopanic mu učaroval do té míry, že mu později věnoval hned tři výstavy, poslední v roce 2017. V Bratislavě, kam se s maminkou přestěhoval, absolvoval Vyšší průmyslovou školu chemickou. Na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze vystudoval obor umělecká fotografie a na FAMU také působil určitou dobu i jako pedagog. Později vedl fotooddělení v tehdejším Státním ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů. Své mimořádné nadání uplatňoval následně právě v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR. 

Projekt_OP120220076
Prales Bukačka. Foto Karel Gregor

Po všech stránkách hodnotné pohledy do naší přírody a krajiny zachycené Karlem Gregorem zdobí nejen úspěšnou monumentální edici Chráněná území ČR, vydávanou AOPK ČR v letech 1999–2009, i stránky četných časopisů, kalendářů a rozmanitých brožur, ale jejich autor je představil rovněž na celé řadě výstav v České republice i zahraničí. Vzpomínám si, jak se mne němečtí kolegové na vernisáži výstavy Gregorových fotografií v saské Pirně, konané v létě 1997 s cílem podpořit vyhlášení národního parku České Švýcarsko, ptali, jak se státní ochraně přírody vůbec podařilo získat tak kvalitního fotografa. Netřeba připomínat, že v té době se snímky pořizovaly na inverzní film bez nejrůznějších vymožeností, které s sebou přinesla digitální fotografie. 

Karel Gregor, dokumentarista s uměleckým citem pro přírodu a krajinu, zesnul 6. ledna 2022 ve věku nedožitých 90 let.