Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Dvacet let obnoveného časopisu Ochrana přírody

Z historie ochrany přírody

Autor: Pavel Pešout

Dvacet let obnoveného časopisu Ochrana přírody

Šesté číslo, kterým právě listujete, završuje dvacátý ročník od obnovení vydávání samostatného časopisu Ochrana přírodyv roce 1992. První číslo vyšlo již v roce 1946. Tento údaj pravidelně uvádíme v tiráži z úcty k tradici periodika a na znamení toho, že se hlásíme k jeho programovému odkazu.

Ochrana přírody 6/2012 17. 3. 2013 Z historie ochrany přírody Tištěná verze článku v pdf