Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 3/2022 23. 6. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Dokončená revitalizace Sedmihorských mokřadů byla veřejně představena

Autor: Zdeněk Patzelt

Po tříletém úsilí byl 7. 6. 2022 představen dokončený projekt revitalizace Sedmihorských mokřadů. Stejnojmennému pozemkovému spolku ve spolupráci s Nadací Ivana Dejmala a Společností pro Jizerské hory se podařilo u Sedmihorek v CHKO Český ráj vybudovat 14 tůní, přerušit až 7 km melioračních trubek a zahradit 770 metrů odvodňovacích kanálů. 

Díky tomu byl obnoven mokřadní ekosystém na ploše přibližně 6 hektarů v místě cenného slatiniště. Slavnostního představení se zúčastnila řada vážených hostů, např. Jan Květ z Centra výzkumu globální změny AV ČR zdůraznil význam mokřadů pro mezoklima a apeloval na účinnější financování obdobných projektů ze strany státu. Ředitel AOPK ČR František Pelc ocenil, že „vizi, která vznikla ještě v minulém století, se podařilo naplnit a území má zpátky svůj přírodě blízký charakter, což vedlo k tolik potřebnému zadržování vody v krajině a zvýšení biodiverzity území“. Hlavní organizátor projektu Vojtěch Šťastný pak uvedl, že se podařilo území vdechnout nový život a lokalita v této revitalizované části začíná rychle ožívat. Velmi symbolickým dokladem toho je, že právě nyní tady vyvedl své první mládě pár kriticky ohrožených jeřábů popelavých, který zde o to usiloval již mnoho let. Podrobný článek k tomuto tématu přineseme v příštím čísle.    ■