Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zprávy-Recenze

Biomonitoring na webu

Zprávy-Recenze

autoři: Karel Chobot, Lenka Jeřábková

Praha – V prosinci loňského roku byly zpřístupněny Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR stránky www.biomonitoring.cz. Tyto stránky slouží především k prezentaci informací ze sledování (monitoringu) a hodnocení stavu z hlediska ochrany evropsky významných přírodních fenoménů, tedy typů přírodních stanovišť z přílohy I a druhů z příloh II, IV a V Směrnice o stanovištích – 92/43/EEC.

Ochrana přírody 2/2008 22. 4. 2008 Zprávy-Recenze

Jeskyně zahájily sezónu

Zprávy-Recenze

Autor: Karel Drbal

Jeskyně zahájily sezónu

Prvního dubna se tradičně otevírají všechny zpřístupněné jeskyně, které jsou v péči Správy jeskyní České republiky. V současné době může veřejnost navštívit 14 jeskyní na celém území našeho státu.

Ochrana přírody 2/2008 22. 4. 2008 Zprávy-Recenze