Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Ochrana přírody je společenská disciplína

Zprávy-Recenze

autoři: Jiří Hušek, Pavel Pešout

Ochrana přírody je společenská disciplína

Čtvrtého října 2012 oslavil padesátku předseda redakční rady časopisu Ochrana přírodyFrantišek Pelc. Nezačneme přehledem životní poutě jubilanta, jak bývá obvyklé, ale zkrácenou citací z rozhovoru, který poskytl v r. 2006.

Ochrana přírody 6/2012 17. 3. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Pracovní a životní jubileum Heleny Faltysové

Zprávy-Recenze

Autor: -kol-

Pracovní a životní jubileum Heleny Faltysové

Kolegyně Helena Faltysová oslavila v letošním roce významné životní jubileum. Kromě toho si připomíná i 35 let práce v oblasti státní ochrany přírody a krajiny. Více než polovinu svého života tak postupně pracovala jako botanička v Krajském středisku státní památkové péče a ochrany přírody, Českém ústavu ochrany přírody a v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR.

Ochrana přírody 6/2012 17. 3. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Ekologie obnovy – mezinárodní konference v jihočeské metropoli

Zprávy-Recenze

autoři: Anna Šlechtová, Ivana Jongepierová

Nebývalou příležitostí pro setkání s předními představiteli oboru byla 8. evropská konference ekologie obnovy The 8thEuropean Conference on Ecological Restoration, která se uskutečnila v Českých Budějovicích v září 2012. Akce se zúčastnilo 328 špičkových odborníků ze 40 zemí a 5 kontinentů z řad vědců a odborníků z praxe. Konferenci, která byla zaštítěna evropskou sekcí celosvětově působící Společnosti pro ekologickou obnovu (Society for Ecological Restoration), uspořádala pracovní skupina pro ekologii obnovy, která působí při katedře botaniky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, ve spolupráci s Botanickým ústavem AV ČR, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Evropskou komisí. Během 5 dnů zde zaznělo 179 ústních příspěvků, bylo představeno 89 plákatových sdělení a proběhlo nepočítaně diskusí nad šálky kávy i půllitry českého piva.

Ochrana přírody 6/2012 17. 3. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Ekologická obnova v České republice

Zprávy-Recenze

Ekologická obnova v České republice

Sborník Ekologická obnova v České republice, který byl rovněž přeložen do angličtiny pod názvem Ecological restoration in the Czech Republic, není ani zdaleka jen konferenčním sborníkem vydaným u příležitosti konání 8. evropské konference ekologie obnovy. Je to především přehledný souhrn celé řady ochranářských aktivit, nastartovaných často v minulosti, které v současnosti přinášejí zásadní výsledky v péči o druhy, biotopy i rozsáhlá území dosahující až stovek km2.

Ochrana přírody 6/2012 17. 3. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Poznámka k filmu Poseidon podzemní labyrint

Zprávy-Recenze

Autor: Pavel Čížek

Poznámka k filmu Poseidon podzemní labyrint

Labyrint Poseidon se nachází v Teplických skalách, které společně s Adršpašskými skalami tvoří unikátní geomorfologický fenomén, ojedinělý i v rámci pískovcových skalních měst české křídové tabule. Výjimečnost a krása Teplických skal, zachycená ve filmu Poseidon podzemní labyrint, je umocněna nejen nádhernými dynamickými snímky z ptačí perspektivy, ale i pohledem jeskyňáře – podzemního horolezce. Na vlastním filmu se vedle speleologů a horolezců podíleli vědečtí pracovníci různých oborů, výkonní sportovci a samozřejmě i nadšení filmaři.

Ochrana přírody 6/2012 17. 3. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Znovuobnovená pastva skotu na Švýcárně

Zprávy-Recenze

Autor: Radek Štencl

Znovuobnovená pastva skotu na Švýcárně

Severní Morava– V roce 2012 se po dlouhých desetiletích objevily na loukách v okolí turistické chaty Švýcárna v národní přírodní rezervaci Praděd v Jeseníkách krávy, které symbolizují návrat k tradičnímu způsobu hospodaření.

Ochrana přírody 5/2012 27. 2. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

AOPK ČR podpořila výskyt páchníka hnědého

Zprávy-Recenze

autorka: Veronika Bohuňková

AOPK ČR podpořila výskyt páchníka hnědého

Ústecký kraj– Na začátku roku 2010 podalo Město Terezín žádost na projekt Obnova zeleně na náměstí ČSA v Terezíně do 14. výzvy Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Cílem projektu byla obnova liniové výsadby dřevin kolem centrálního náměstí. Jednalo se o historickou dvouřadou lipovou alej s charakteristickým typem řezu, která byla již ve špatném zdravotním stavu. Statika stromů byla narušená a stav stromů ohrožoval provozní bezpečnost na náměstí. Mělo dojít k pokácení 63 lip a k výsadbě nových stromů.

Ochrana přírody 5/2012 27. 2. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Býti ochráncem přírody

Zprávy-Recenze

Býti ochráncem přírody

V dávných dobách, kdy se ještě veřejnoprávní vysílání výrazně odlišovalo od programu komerčních stanic, uváděla Česká televize dokumentární řadu Zjizvená tvář země. Působivá kamera, doprovázená hudbou České filharmonie, představovala krajinu České republiky, která dostala od lidí nemilosrdně zabrat. IUCN, který si tehdy říkal Světový svaz ochrany přírody, organizoval ve stejné době seminář o přírodě vojenských výcvikových prostorů střední Evropy.

Ochrana přírody 5/2012 27. 2. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Vzpomínka na Olgu Malečkovou

Zprávy-Recenze

Autor: Jan Čeřovský

Vzpomínka na Olgu Malečkovou

Starší pracovníci AOPK ČR si jistě ještě pamatují drobnější šedovlasou paní. S energií, vyzařující z jiskrných očí za silnými skly brýlí, vyřizovala jejich zahraniční cesty. Všichni byli nadšeni jejím perfektním zajišťováním výjezdů, méně možná už nesmlouvanými urgencemi včasného dodání cestovních zpráv, a to bez ohledu na postavení cestovatele.

Ochrana přírody 5/2012 27. 2. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Ohrožení a ochrana biodiverzity: překvapení z Banské Bystrice

Zprávy-Recenze

Ohrožení a ochrana biodiverzity: překvapení z Banské Bystrice

Již dvě desítky let představuje koncepční rámec péče o přírodu a krajinu ochrana biologické rozmanitosti, doplněná udržitelným využíváním jejích složek. Sjednáním Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD) se stala součástí mezinárodního, byť „měkkého“, tedy nevymahatelného práva. Protože samotné pojetí biologické rozmanitosti je takříkajíc všeobjímající a stejně tak různorodé zůstávají postupy, jak o ni rozumným způsobem pečovat, nebývá úplně jednoduché sestavit aktuální přehled o jejím stavu, změnách a vývojových trendech v určité zemi a kontinentu a v celosvětovém měřítku.

Ochrana přírody 5/2012 27. 2. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf