Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

AOPK ČR na nové adrese

Zprávy-Recenze

Autor: -kš-

AOPK ČR na nové adrese

Praha– Od začátku letošního roku sídlí ředitelství Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na adrese Praha 11 – Chodov, Kaplanova 1931/1. Pro mnohé to místo není neznámé, ve stejném budově působila ještě před deseti lety Správa chráněných krajinných oblastí ČR a později Státní fond životního prostředí.

Ochrana přírody 1/2008 13. 6. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Za Bohumírem Prokůpkem

Zprávy-Recenze

Autor: Tomáš Rothröckl

Za Bohumírem Prokůpkem

Nikdy by mi nepřišlo na mysl, že budu díky nekompromisní realitě života v této smutné roli autora vzpomínky na Bohumíra Prokůpka. Všestranného umělce, fotografa, filozofa, vysokoškolského učitele, vydavatele, člověka renesančního myšlení a ochranáře přírody „bez průkazky a odznaku“. Leč život je takový; náleží k němu i události, kterým se bráníme uvěřit. Úmrtí Bohumíra Prokůpka je jednou z nich. Dne 19. listopadu 2008 prohrál svůj zápas s těžkou nemocí.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Zprávy-Recenze

Sokoli v Jeseníkách

Zprávy-Recenze

Autor: Ladislav Hajný

Sokoli v Jeseníkách

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Zprávy-Recenze

Tvář naší země - krajina domova 2008

Zprávy-Recenze

Autor: Václav Petříček

Praha– Jednání v pořadí již IV. konference Tvář naší země – krajina domova se z důvodu náhlého úmrtí hlavního organizátora Ivana Dejmala přesunulo z tradičního jarního termínu na 21. říjen 2008.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Zprávy-Recenze

Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy

Zprávy-Recenze

autorka: Václava Lamačová

Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy

V České republice se vyskytuje mnoho rostlinných a živočišných druhů, které jsou aktuálně ohroženy vyhynutím. Cílem ochrany přírody je zajistit, aby tyto druhy zůstaly součástí naší fauny a flóry.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Zprávy-Recenze

Pražské setkání představitelů evropských institucí ochrany přírody

Zprávy-Recenze

Pražské setkání představitelů evropských institucí ochrany přírody

Praha – Ve dnech 27.–28. října 2008 se v Praze uskutečnilo zasedání ředitelů evropských institucí ochrany přírody (ENCA), pořádané Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Ředitel AOPK ČR František Pojer ENCA předsedá. Jednání se účastnili představitelé 15 organizací ochrany přírody z 12 zemí. Nechyběli ani zástupci Evropské komise a odborné instituce Evropských společenství (ES) – Evropské agentury životního prostředí (EEA).

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Zprávy-Recenze

Ohlédnutí za konferencí Výzkum v ochraně přírody

Zprávy-Recenze

autoři: Vlastimil Kostkan

Olomouc– Ve dnech 9.-12. září 2008 proběhla v Olomouci celostátní konference Výzkum v ochraně přírody, pořádaná katedrou ekologie a životního prostředí Univerzity Palackého v Olomouci, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a českou sekcí Federace EUROPARC.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Zprávy-Recenze

Nová přírodní rezervace v Jeseníkách

Zprávy-Recenze

Autor: Jindřich  Chlapek

Nová přírodní rezervace v Jeseníkách

Severní Morava– Břidličná hora, 1 350 m n. m. vysoký vrchol v závěru hlavního jesenického hřebene pokrytý sutěmi, je výraznou dominantou obce Vernířovice. Název Břidličná dostala i nová rezervace, která byla v masivu Břidličné, Pecného a Jeleního hřbetu vymezena a na ploše 651,9 ha v polovině března 2008 vyhlášena.

Ochrana přírody 5/2008 21. 10. 2008 Zprávy-Recenze

Spuštěn mapový server

Zprávy-Recenze

Autor: jz

Ochrana přírody 5/2008 21. 10. 2008 Zprávy-Recenze