Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Za nejjižněji položenými jeskyněmi České republiky

Zprávy-Recenze

autoři: Roman Mlejnek, Vratislav Ouhrabka

Za nejjižněji položenými jeskyněmi České republiky

Oddělení péče o jeskyně Správy jeskyní ČR se zabývá mj. i dokumentací suťových jeskyní, které se nacházejí především v nekrasových horninách. K zajímavým objevům tohoto typu jeskyní došlo na Šumavě v jižních Čechách.

Ochrana přírody 6/2011 1. 3. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

V AOPK ČR vznikla další odborná skupina

Zprávy-Recenze

autorka: Helena Neuwirthová

V AOPK ČR vznikla další odborná skupina

Praha – V povině září 2011 byla při AOPK ČR založena další odborná skupina (OS) s názvem Odborná skupina pro řešení problematiky dopravní a energetické infrastruktury, jejímž smyslem je koncepční a metodická činnost a podpora jednotlivých pracovišť Agentury. Nová OS tedy rozšiřuje síť dosavadních odborných skupin, kterými jsou OS pro práci s veřejností, pro vodní ekosystémy, pro rekreaci, sport a turistiku, na ochranu entomofauny a OS – komise pro rybí přechody.

Ochrana přírody 6/2011 1. 3. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Hořeček mnohotvarý český – podzimní král pastvin

Zprávy-Recenze

autorka: Anna Šlechtová

Hořeček mnohotvarý český – podzimní král pastvin

Jižní Čechy– Všímavému pozorovateli přírody stěží unikne nápadně fialově kvetoucí hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecoxsubsp. Bohemica), který od konce srpna do začátku října vykvétá na několika lokalitách v okolí Vacova na Prachaticku, z nichž nejbohatší je přírodní památka Háje u Onšovic, kde letos rozkvetly téměř tři tisíce hořečků. Poprvé od roku 2005 vykvetlo 20 rostlin také u nedalekého lomu u Jaroškova, kde mezi lety 2006–2010 nebyla pozorována žádná rostlina.

Ochrana přírody 6/2011 1. 3. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Geneticky modifikované organismy: bez hněvu a zaujatosti

Zprávy-Recenze

Geneticky modifikované organismy: bez hněvu a zaujatosti

Den před večerem nechval a ženu, dokud spálena není, meč chval, až ho vyzkoušíš, a děvče, až se vdá, led, až jej přejdeš, a pivo po vypití.(vikinské přísloví)

Málokterá otázka související se životním prostředím a lidským zdravím vyvolala a vyvolává tak vášnivou debatu jako geneticky modifikované organismy (GMO). Zatímco jedni v nich vidí rovnou dílo ďáblovo (vždycky špatně), druzí je vzývají téměř jako zázrak, který naši civilizaci spasí před nejzávažnějšími problémy (vždycky dobře).

Ochrana přírody 6/2011 1. 3. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Za podivuhodnými stromy

Zprávy-Recenze

autorka: Věra Dřevíkovská

Za podivuhodnými stromy

Stromy nejsou jen krásné na pohled, ale po tisíciletí provázejí člověka i jako jeho pomocníci: léčí, ochraňují, poskytují obživu – lze téměř bez nadsázky říct, že bez nich by na Zemi nebyl život. Stromy jsou však i dávnými svědky našich dějin – vždyť jejich věk nezřídka několikanásobně převyšuje věk člověka. Vydejme se tedy po stopách těchto moudrých svědků historie a zaposlouchejme se do jejich příběhů.“

Těmito slovy uvádí autorka Marie Hrušková vydání již několikáté publikace věnované stromům v České republice. Za výtvarné spolupráce Jaroslava Turka tak již vznikly knížky Památné stromy(I. díl 1995, II. díl 2001, Stromy pamatují(1998) anglická verze What trees remember(1998).

Ochrana přírody 6/2011 1. 3. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Očekávané změny lokalit soustavy NATURA 2000

Zprávy-Recenze

autorka: Lenka Jandová

V březnu 2011 se v Průhonicích uskutečnilo setkání zástupců Evropské komise a České republiky k posouzení soustavy chráněných území NATURA 2000 na území ČR z hlediska její komplexnosti.

Ochrana přírody 5/2011 2. 1. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Nová kniha o přírodě

Zprávy-Recenze

Autor: Jan Štursa

Nová kniha o přírodě

Na seznamu knih dokumentujících přírodní krásy České republiky se nedávno objevila výpravná obrazová publikace s názvem Národní parky České republiky. Jejím autorem je vynikající fotograf, přírodovědec a zakládající ředitel národního parku České Švýcarsko Zdeněk Patzelt.

Ochrana přírody 5/2011 2. 1. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Ochranářská biologie v moderním hávu, ale...

Zprávy-Recenze

autoři: Vojtěch Stejskal

Doplněné a na poměry České republiky upravené vydání překladu příručky Richarda B. PrimackaBiologické principy ochrany přírodyve zdařilém překladu Pavla Kindlmanna a Jany Jersákové z roku 2001 znamenalo v ochraně přírody v ČR bezpochyby významnou událost. Vůbec poprvé se českým čtenářům v ucelené formě představil rychle se rozvíjející vědní obor – biologie ochrany přírody neboli ochranářská biologie (conservation biology).

Ochrana přírody 4/2011 4. 11. 2011 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

6. kongres Mezinárodní asociace zpřístupněných jeskyní

Zprávy-Recenze

6. kongres Mezinárodní asociace zpřístupněných jeskyní

Mezinárodní asociace zpřístupněných jeskyní (International Show Caves Association – ISCA) uspořádala ve dnech 18.–23. října 2010 6. kongres, který se vůbec poprvé uskutečnil ve východoevropské zemi, a to na Slovensku, v Demänovské dolině. Šlo v mnoha ohledech o průlomové jednání, které z ISCA učinilo organizaci světového významu.

Ochrana přírody 3/2011 7. 10. 2011 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Studijní návštěva ze Švédského království

Zprávy-Recenze

Autor: -kch-

Praha – Na konci dubna přivítala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR studijní návštěvu švédských kolegů věnujících se ve své zemi monitorování biotopů a druhů. Devět účastníků zastupovalo organizace úrovní odpovídající ředitelství AOPK ČR, tedy pracovníků a projektových manažerů ze Švédské agentury ochrany životního prostředí (Swedish EPA, Naturvrdsverket) a specialistů ze Švédského centra pro druhové informace (Swedish Species Information Centre, Artdatabanken).

Ochrana přírody 3/2011 7. 10. 2011 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf