Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

K významnému životnímu jubileu Petra Mouchy

Zprávy-Recenze

Autor: František Pelc

K významnému životnímu jubileu Petra Mouchy

Čas děsivě letí a nikoho z nás nešetří. Petra Mouchu asi trochu ano. Protože si jen málokdo z jeho užšího i širšího okolí uvědomil, že jeho životní dráha překročila sedmé desetiletí.

Ochrana přírody 6/2009 16. 12. 2009 Zprávy-Recenze

Sedmiměsíční bilancování

Zprávy-Recenze

Autor: -jb-

Praha – Na závěrsedmiměsíčního působení ve funkci ministra životního prostředí Fišerova úřednického kabinetu uspořádal koncem listopadu 2009 Ladislav Miko bilanční tiskovou konferenci.

Ochrana přírody 6/2009 16. 12. 2009 Zprávy-Recenze

Vyšla Zpráva o stavu české přírody a krajiny

Zprávy-Recenze

Autor: -jb-

Vyšla Zpráva o stavu české přírody a krajiny

Pod názvem Příroda a krajina České republiky. Zpráva o stavu 2009vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a dalšími institucemi ojedinělou publikaci o současném stavu české přírody a krajiny, kladoucí důraz na vybrané aspekty – krajinu, přírodní stanoviště a druhy. Hlavním cílem zprávy bylo předložit široké veřejnosti srozumitelnou formou objektivní, na vědeckém zkoumání založená fakta, která si vnímavý čtenář dokáže sám vyhodnotit a zasadit do reálného kontextu. Bohatý faktografický text je doplněn neméně bohatou faktografií v podobě grafů, tabulek, map a fotografií.

Zájemci mohou získat publikaci zdarma v informačních centrech MŽP, na regionálních pracivištích AOPK ČR, v knihovně AOPK ČR, Kališnická 4, Praha 3 nebo se s ní seznámit na webových adresách www.env.czawww.nature.cz.

Ochrana přírody 6/2009 16. 12. 2009 Zprávy-Recenze

Spomíname na slovenských ochranárov

Zprávy-Recenze

Autor: Viliam Stockmann

Rok 2009 ešte neskončil a už možno konštatovať že bol pre slovenskú ochranársku obec mimoriadne smutný. Stratili sme naraz štyroch pracovníkov štátnej ochrany prírody, ktorí stáli pri jej povojnovej rekonštrukcii. Všetci štyria úzko spolupracovali s českou ochranou prírody. Juraj Varga hlavne pri zakladaní československej dobrovoľnej organizácie ochrany prírody TIS, Alojz Čaputa pri ochrane Lepidopter, Ján Bako ako zástupca vedúceho úseku ochrany prírody pre spoluprácu s českým SUPPOPom a Štefan Homza z titulu pracovníka oddelenia ochrany prírody na Ministerstve kultúry SSR. Zaslúžia si, aby sme si ich aspoň stručne pripomenuli.

Ochrana přírody 6/2009 16. 12. 2009 Zprávy-Recenze

Čištění Vltavy 2009

Zprávy-Recenze

autorka: Radka Poláková

Jižní Čechy– V sobotu 12. září 2009 se již po čtrnácté uskutečnilo podzimní čištění vltavského toku a jeho břehů na sedmdesátikilometrovém úseku řeky v jižních Čechách mezi Vyšším Brodem a Boršovem nad Vltavou. Záslužnou dobrovolnickou akci organizuje Sdružení pro Vltavu, založené v roce 1995 (neformálně již roku 1993), tentokrát ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody, Ministerstvem životního prostředí, Nadačním fondem Veolia voda a místními orgány a jednotlivci jako součást iniciativy Clean up the world.

Ochrana přírody 5/2009 21. 10. 2009 Zprávy-Recenze

Práchnivec Choleva lederiana lederiana

Zprávy-Recenze

autoři: Jan Růžička, Roman Mlejnek

Známý vrch Bezděz (603,5 m n. m.) je nejvyšším bodem Bezdězské vrchoviny (geo­morfologický celek Ralská pahorkatina). Jedná se o rozsáhlý nesouměrný neovulkanický kužel, který je na lokalitě ze sodalitického fonolitu vypreparovaného z křídových hornin (Demek & mackovčin 2006). Celá lokalita je součástí přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz, kde jsou chráněna zachovalá společenstva svahových až suťových lesů a bez­lesí s významnými druhy rostlin a živočichů.

Ochrana přírody 5/2009 21. 10. 2009 Zprávy-Recenze

Oldřich Potůček

Zprávy-Recenze

Autor: Jan Čeřovský

Letos na jaře, v čase kdy v našich zeměpisných šířkách začínají do květu vyrážet první planě rostoucí orchideje, náhle a neočekávaně dne 19. dubna 2009 zemřel ve svém bydlišti v Pustých Úlanech na Slovensku vynikající znalec těchto rostlin Oldřich Potůček.

Ochrana přírody 5/2009 21. 10. 2009 Zprávy-Recenze

Mapování biotopů v České republice

Zprávy-Recenze

Autor: Petr Roth

Mapování biotopů v České republice

Je jaro 1999. Na Ministerstvu životního prostředí několik klíčových osob řeší otázku, jak v České republice přistoupit k vytváření Natury 2000. Na stole jsou dva možné scénáře: první v podobě „vykázání“ existující soustavy zvláště chráněných území, samozřejmě po doplnění ptačích oblastí, jako již předem hotové Natury 2000; druhý spočívá v aplikaci postupu předepsaného Směrnicí o stanovištích – ve vyhodnocení skutečného stavu fenoménů uvedených v přílohách směrnice, doplnění chybějících dat terénním výzkumem a navržení lokalit na vědeckém základě bez ohledu na dosud vyhlášená zvláště chráněná území.

Ochrana přírody 5/2009 21. 10. 2009 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Zoo Dvůr Králové navrací nosorožce do Tanzanie

Zprávy-Recenze

autorka: Dana Holečková

Dvůr Králové – Úlohou moderní zoologické zahrady je nejen chovat ohrožené druhy, ale pokud je to možné, navracet je do původního prostředí. Ještě v 60. a 70. letech 20. století žily v savanách Afriky na jih od Sahary desetitisíce nosorožců. Nejpočetnější byl menší nosorožec dvourohý neboli černý (Diceros bicornis), který ve čtyřech poddruzích obýval většinu příhodných biotopů západní, střední, východní a jižní Afriky.

Ochrana přírody 4/2009 31. 8. 2009 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Půda v České republice

Zprávy-Recenze

Autor: Jan  Vítek

Půda v České republice

Po dvou kladně přijatých publikacích Voda v České republice (2006) a Krajina v České republice (2007) vydalo nakladatelství Consult Praha další užitečnou a reprezentativní knihu, tentokrát věnovanou půdám v České republice.

Ochrana přírody 4/2009 31. 8. 2009 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf