Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Dagmar Heřmanová

Majetkové vyrovnání s církvemi

Zprávy-Recenze

autorka: Dagmar Heřmanová

K 1. lednu roku 2013 nabyl účinnost zákon č.428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen zákon č. 428/2012 Sb.). Cílem zákona je zmírnění některých majetkových křivd, které byly v posuzovaném období spáchány komunistickým režimem vůči registrovaným církvím a náboženským společnostem (dále jen církve), a vypořádání majetkových vztahů mezi státem a církvemi.

Ochrana přírody 2/2014 24. 8. 2014 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf