Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zprávy-Recenze

Ochrana přírody 3/2014 24. 8. 2014 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Celoevropskou cenu 
Natury 2000
 za ochranu přírody získal projekt z ČR

Autor: David Lacina

Celoevropskou cenu 
Natury 2000
 za ochranu přírody získal projekt z ČR

Prestižní celoevropská Cena Natury 2000 je udělována za úspěchy v ochraně evropského přírodního dědictví v soustavě území Natura 2000.

Cenu v kategorii Komunikace obdržel projekt Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na záchranu jedinečných stepí Českého středohoří. Vítězové byli oznámeni 21. 5. na slavnostním ceremoniálu v Bruselu.

Projekt Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří chrání zdejší jedinečné stepi. „Evropská unie si uvědomuje, že soustava chráněných území Natura 2000 a evropské přírodní dědictví se těžko může obejít bez lidí – právě proto je takový důraz kladen na komunikaci. Jsem rád, že náš projekt obdržel cenu právě v této kategorii,“ uvedl František Pelc, ředitel AOPK ČR.

Agentura využívá pro objasnění toho, čím jsou stepi Lounského středohoří výjimečné, nejrůznější metody – přímé jednání s majiteli pozemků a hospodáři, komunikace s obcemi, semináře pro odborníky, vzdělávání dětí v místních školách nebo publikace pro širokou veřejnost. Popularitu si získala například pexesa či komiks o ohroženém druhu zdejších stepí – syslovi. V květnu se také již třetím rokem konala Slavnost stepí na Rané, kdy se celodenního programu účastnily stovky lidí.

Mezi finalisty ze 163 přihlášených se dostal i další projekt agentury. Ta v Českém ráji ve spolupráci se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů, Evropským sdružením vlastníků a zástupců společnosti Kinský dal Borgo, a. s. připravila ve společné skupině souhrny doporučených opatření pro 8 evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000. Výsledkem je komplexní smlouva, která dlouhodobě zajistí prosperitu chráněných lokalit a zároveň dává vlastníkovi pozemků jasnou a dlouhodobou perspektivu ohledně nákladů a příspěvků na šetrné hospodaření.

David Lacina

Finalisté soutěže Natura 2000. Zleva v první řadě – Fr. Pelc s první cenou, A. Limrová, J. Marešová, D. Lacina (AOPK),
v druhé řadě – Janek Potocnik (eurokomisař pro životní prostředí), S. Jánský (SVOL) a Francesco Kinsky dal Borgo.