Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zprávy-Recenze

Jak moc mimořádný je dosavadní průběh letošní zimy?

Zprávy-Recenze

Autor: Jan Pretel

Když se zhruba před čtvrt stoletím začala na půdě OSN připravovat Rámcová úmluva o změně klimatu (přijata v roce 1992 v Rio de Janeiru), zdůrazňovalo se zejména vysoké riziko nárůstu globálních teplot v dalších desetiletích s téměř katastrofickými důsledky pro celou planetu. Ten měl podle tehdejších odhadů kulminovat v druhé polovině 21. století. To byl hlavní důvod, proč se následně přistoupilo k přípravě Kjótského protokolu, jehož hlavním cílem bylo snížení emisí skleníkových plynů na takovou úroveň, která by rizika důsledků výrazně snížila a předpokládaný nárůst teplot třeba i zastavila.

Ochrana přírody 1/2014 25. 4. 2014 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Nekrolog

Zprávy-Recenze

Autor: Radek Drahný

Nekrolog

V úterý 11. února nás zastihla smutná zpráva o náhlém úmrtí bývalého ředitele Správy Krkonošského národního parku Jiřího Nováka.

Ochrana přírody 1/2014 25. 4. 2014 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Vzdělávání veřejnosti v ochraně přírody

Zprávy-Recenze

autoři: Vlastimil Kostkan, Jana Laciná

Vzdělávání veřejnosti v ochraně přírody

Celkem deset workshopů na šest vybraných témat proběhlo v loňském a letošním roce v rámci projektu Rozvoj environmentální gramotnosti odborné i laické veřejnosti, zařazeného do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Ochrana přírody 6/2013 27. 1. 2014 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Příroda a krajina Moravskoslezského kraje

Zprávy-Recenze

Autor: Radim Jarošek

Příroda a krajina Moravskoslezského kraje

Publikace Příroda a krajina Moravskoslezského kraje je součástí rozsáhlého projektu Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko programu LIFE+, jehož jedním z partnerů je i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Ochrana přírody 6/2013 27. 1. 2014 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

CHKO Šumava. Padesátiletá...

Zprávy-Recenze

Autor: Alois Pavlíčko

CHKO Šumava. Padesátiletá...

Publikace vyšla v rámci odborné řady publikací vydávaných o Šumavě, dokumentujících vznik, vývoj a přírodní fenomény za padesát let její ochrany. Vydavatelem je Správa NP a CHKO Šumava ve Vimperku, rozsah čítá 223 stran. V autorském kolektivu působili Mgr. P. Hubený (editor), Dipl. Ing. P. Bečka, RNDr. I. Bufková, Ph.D., Ing. V. Čada, RNDr. J. Hofmeister, Ing. J. Majer, Ing. D. Půbal a doc. Ing. M. Svoboda.

Ochrana přírody 6/2013 27. 1. 2014 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Mezinárodní speleologický kongres opět v České republice

Zprávy-Recenze

autoři: Karel Drbal, Olga Suldovská

Mezinárodní speleologický kongres opět v České republice

Po čtyřiceti letech se v České republice opět sešli jeskyňáři z jedenašedesáti zemí světa na 16. mezinárodním speleologickém kongresu, který proběhl 21.–28. července 2013 v Brně. Naposledy se toto prestižní setkání uskutečnilo v roce 1973 v Olomouci, tehdy ještě v bývalém Československu.

Ochrana přírody 5/2013 1. 12. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Návštěvníkům od srpna slouží Dům přírody Slavkovského lesa

Zprávy-Recenze

autorka: Karolína Šůlová

Návštěvníkům od srpna slouží Dům přírody Slavkovského lesa

V areálu loveckého zámečku Kladská turisté najdou čtyřiexpozice, které představují nejvýznamnější a nejcennější místa CHKO Slavkovský les – minerální prameny, rašeliniště, hadce, mokřady a lesy. Průvodcem Domem přírody je jelen evropský, typický obyvatel zdejších lesů.

Ochrana přírody 5/2013 1. 12. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Díky, Hony!

Zprávy-Recenze

Díky, Hony!

Dobrovolná i profesionální ochrana přírody v Československu a později v České republice měla a má tu výhodu, že ji podporovali a podporují někteří skutečně špičkoví vědci. Mezi těmi, o které se mohla péče o přírodní a krajinné dědictví opřít v dobách příznivých i zlých, patří také pražský rodák, ekolog – bez nadsázky světového věhlasu – RNDr. Jan Květ, CSc., který se letos dožívá požehnané osmdesátky.

Ochrana přírody 5/2013 1. 12. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Významné životní jubileum Miloslava Nevrlého

Zprávy-Recenze

Autor: František Pelc

Významné životní jubileum Miloslava Nevrlého

V těchto dnech se dožívá osmdesátin významný český přírodovědec, ochranář přírody, skaut, cestovatel a spisovatel RNDr. Miloslav Nevrlý. Narodil se 29. října 1933 v Praze, absolvoval gymnázium a Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Po promoci v roce 1957 nastoupil do Severočeského muzea v Liberci, kde působil v zoologickém oddělení až do roku 2000. Tajemné a tehdy skoro liduprázdné Jizerské hory si zamiloval již od studentských let a staly se mu celoživotním osudem.

Ochrana přírody 5/2013 1. 12. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Martin Braniš

Zprávy-Recenze

autoři: Iva Hönigová, Jindřiška Jelínková, Dana Turoňová

Martin Braniš

„Ekologie je standardní obor přírodních věd a zůstává důležitým, byť zdaleka ne jediným podkladem pro péči o přírodu, krajinu a životní prostředí.“ Tato na první pohled otřepaná banalita zazněla před necelými dvaceti lety na stránkách Lidových novinv místy vzrušené diskusi vedené mezi přírodovědci a ekonomy, z nichž někteří tehdy byli vrcholnými politiky. I když část zjitřeného sporu vyplynula ze skutečnosti, že čeština nemá pro životní prostředí jednoslovný název, takže si tradičně vypomáhá zmiňovanou svébytnou vědeckou disciplínou, mezi těmi, kdo na tento fakt upozornili, byl kromě Igora Míchala a Václava Petříčka také vědec a vysokoškolský pedagog Martin Braniš.

Ochrana přírody 5/2013 1. 12. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf