Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zprávy-Recenze

Ochrana přírody 2/2014 24. 8. 2014 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Vlci v národní přírodní rezervaci Břehyně-Pecopala

Autor: Ladislav Pořízek

Vlci v národní přírodní rezervaci Břehyně-Pecopala

AOPK ČR, Správa CHKO Kokořínsko obdržela první neověřené informace o spatření vlka v oblasti rezervace Břehyně-Pecopala již před dvěma lety. V posledních měsících však intenzita informací o pravděpodobném výskytu vlků zejména v okolí rybníka Břehyně vylučovala záměnu se psy či migrujícím jedincem.

Díky společnému postupu s pracovníky českolipského a mělnického muzea se podařilo během letošního jara opakovaně potvrdit stopy, zbytky vlčí kořisti, trusu a charakteristické vytí. Na základě těchto zjištění bylo rozhodnuto o instalaci fotopastí v oblasti zrušeného vojenského výcvikového prostoru Ralsko v NPR Břehyně-Pecopala, i když pravděpodobnost zachycení vlků byla velmi nízká. Překvapivě již první kontrola přinesla jasný důkaz – fotografie vlka. Případná záměna se psem byla vyloučena konzultací s několika odborníky. Je to tak první prokazatelný důkaz o výskytu vlků v této části Čech po více než sto letech. Vlk, kterého zachytila fotopast, pochází pravděpodobně z německo-polského pomezí, z oblasti Lužice. Odhaduje se, že tam žije v několika smečkách více než 100 jedinců. Zda byl vyfotografovaný vlk samotář, nebo se pohybuje ve smečce, ukáže další průzkum území. O jeho výskyt se zajímají nejen pracovníci státní ochrany přírody, ale i zaměstnanci českolipského muzea a vojenských lesů.

„Vlci jsou pro krajinu důležití. Jsou výborní lovci, a mohou tak pomáhat regulovat přemnožená divoká prasata, jeleny a srnce, kteří nadměrným okusem ničí v lesích mladé stromky. Za případné škody, které by vlci způsobili na domácím zvířectvu, mají hospodáři podle zákona nárok na finanční kompenzaci,“ vysvětluje František Pelc, ředitel AOPK ČR.

Zjištění výskytu vlků potvrzuje vysokou přírodovědnou hodnotu území, které je připraveno k vyhlášení chráněnou krajinnou oblastí Kokořínsko–Máchův kraj.

Ladislav Pořízek

Autor pracuje v AOPK ČR

Na snímku vlk, kterého zachytila fotopast, pravděpodobně pochází z oblasti Lužice.