Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zprávy-Recenze

Ochrana přírody 3/2014 24. 8. 2014 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Poodří má svůj Dům přírody

Autor: Petr Birklen

Poodří má svůj Dům přírody

Další z Domů přírody – tentokrát věnovaný CHKO Poodří, otevřeli v půli května hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák a ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc.

Dům přírody nabízí návštěvníkům bohatou vnitřní a vnější expozici, která poutavě představuje přírodu chráněné krajinné oblasti Poodří. Nové návštěvnické středisko vzniklo v areálu Záchranné stanice v Bartošovicích, v budově bývalé fary a v přilehlé zahradě.

Hlavním lákadlem jsou interaktivní prvky a multimediální panely, pomocí nichž si mohou návštěvníci prohlížet území chráněné krajinné oblasti. Projekt je výsledkem dlouholeté spolupráce mezi AOPK ČR, (realizující program Dům přírody) a základní organizace ČSOP Nový Jičín, která vypracovala a zrealizovala projekt za dotační podpory Operačního programu životní prostředí.

Expozice představuje přírodní fenomény CHKO Poodří – především říční ekosystém tvořený samotným korytem Odry, přilehlými lužními lesy a tůněmi ve zbytcích starých ramen Odry. V expozici je například vymodelován břeh Odry s vrstvami usazenin doplněný o typické druhy živočichů, které se kolem řeky vyskytují. Návštěvník se octne pod hladinou typické pooderské tůně, kde může zkoumat, co v ní žije.

V zahradě se zejména děti pobaví vodní hrou, která symbolizuje řeku Odru od pramenišť do níže položených úseků. Regulací různých stavítek mohou ovládat povodeň nebo naopak sucho, a tak poznávat, jak vlastně vodní režim Odry funguje. Samostatnou částí projektu je přístavba s přednáškovým sálem a zázemím. Zde bude v budoucnu probíhat program pro odbornou i laickou veřejnost.

„Cílem Programu Dům přírody je vybudovat po vzoru jiných evropských států ve vybraných chráněných územích síť návštěvnických středisek. Značka chráněné krajinné oblasti přitahuje turisty, kteří napomáhají šetrnému rozvoji místních obcí. Domy přírody, stejně třeba jako naučné stezky či ptačí pozorovatelny návštěvníkům pomohou lépe poznat zdejší přírodu, což je jeden z předpokladů její lepší ochrany,“ informoval ředitel AOPK ČR František Pelc.

Petr Birklen

Na snímku interaktivní zpracování částí toku Odry.

Foto: autor