Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zprávy-Recenze

Jaroslav Machovec

Zprávy-Recenze

Autor: Bohumil Reš

Jaroslav Machovec

Dne 17. července 2013 zemřel prof. Ing. Jaroslav Machovec, CSc., doyen a klasik českého okrasného zahradnictví v ČR.

Ochrana přírody 5/2013 1. 12. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Zpřístupněné jeskyně České republiky

Zprávy-Recenze

Autor: Zdeněk Patzelt

Zpřístupněné jeskyně České republiky

Ještě dříve, než se nové knihy o našich zpřístupněných jeskyních dotknete, zaujme vás její netradičně velký čtvercový formát a působivé provedení obálky. Na titulní straně se podařilo skloubit fotografii interiéru jeskyně s výrazným názvem knihy a výsledný celek působí harmonicky a přehledně. O tom, že to nebývá snadné, se již přesvědčil nejeden knižní grafik či fotograf. Co mne však na první pohled zaujalo nejvíce, je dokonalé knihařské a polygrafické zpracování, které snese nejpřísnější kritéria. Kniha navenek působí velmi ušlechtile a nelze ji brát do ruky jinak než s úctou.

Ochrana přírody 5/2013 1. 12. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Pavel Řepa, zoolog-úředník-ochranář

Zprávy-Recenze

Autor: František Pojer

Pavel Řepa, zoolog-úředník-ochranář

Sám se již řadím mezi pamětníky, ale Pavel Řepa toho pamatuje více. Dne 23. 7. 2013 oslavil sedmdesátiny. Každé setkání s ním je nejen pro mě zážitkem, vezměme to po dekádách:

Ochrana přírody 4/2013 24. 10. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Kampaň Česká příroda pokračuje

Zprávy-Recenze

Autor: Tiskové oddělení MŽP

Znáte všechny naše národní parky a zpřístupněné jeskyně? Letošní léto k takovému poznávání vybízí. Ministerstvo životního prostředí v rámci své celoroční kampaně připravilo soutěž Léto v české přírodě, která propojuje národní park České Švýcarsko, Krkonošský národní park, národní park Šumava, národní park Podyjí a 14 zpřístupněných jeskyní ČR.

Ochrana přírody 4/2013 24. 10. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Velká voda v České republice: hledání vysvětlení

Zprávy-Recenze

Velká voda v České republice: hledání vysvětlení

Vyskytují se povodně v posledních desetiletích v České republice častěji než v minulosti, nebo jsou jen více na očích? Pokud ano, mohou nějak souviset s probíhajícími a očekávanými změnami podnebí? Do jaké míry se na jejich rozsahu podílejí úpravy toků a nevhodná péče či spíše nepéče o krajinu? Dokážeme na základě hodnověrných údajů, které máme již dnes k dispozici, a s pomocí soudobé výpočetní techniky a dalších postupů výskyt povodní předvídat? Jaká opatření bychom měli učinit, aby si krajina lépe poradila s velkou vodou? Co vlastně brání účinnějšímu využívání krajiny jako spojence v boji proti následkům povodní?

Ochrana přírody 4/2013 24. 10. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

AOPK ČR zapsána na seznam ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost

Zprávy-Recenze

Autor: -jh-

Praha– Od března 2013 je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zapsána do druhého oddílu seznamu znaleckých ústavů pro obory ochrana přírody a ekonomika (viz též www.nature.cz).

Ochrana přírody 3/2013 9. 8. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

100 let od objevu Zbrašovských aragonitových jeskyní

Zprávy-Recenze

autorka: Barbora Šimečková

100 let od objevu Zbrašovských aragonitových jeskyní

Zbrašovské aragonitové jeskyně leží v údolním svahu řeky Bečvy v lázních Teplice nad Bečvou, nedaleko města Hranic. Jsou součástí stejnojmenného zvláště chráněného území v kategorii národní přírodní památka, vyhlášeného v roce 2003 na rozloze 7,74 ha.

Ochrana přírody 3/2013 9. 8. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

GreenCamp 2013 – tentokrát v CHKO Třeboňsko

Zprávy-Recenze

autoři: Zdeněk Mačát, Ondřej Machač, Filip Trnka

GreenCamp 2013 – tentokrát v CHKO Třeboňsko

Již po páté se ve dnech 7.–14. července 2013 uskuteční prázdninová akce GreenCamp, kterou organizují studenti katedry ekologie a životního prostředí Univerzity Palackého v Olomouci (KEŽP), partnerem je vždy správa NP či CHKO, kde je tábor pořádán. Letošní ročník bude probíhat v obci Lužnice ve spolupráci se Správou CHKO Třeboňsko. Hlavním smyslem akce je rozvoj znalostí středoškoláků, networking stejně zaměřené mládeže, předávání zkušeností mezi studenty a odborníky a v neposlední řadě i propagace studia ekologických a ochranářských disciplín.

Ochrana přírody 3/2013 9. 8. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Jubileum Jarmily Kubíkové

Zprávy-Recenze

Autor: Jan Jeník

Jubileum Jarmily Kubíkové

Dynamický vliv současné civilizace na životní prostředí, nárůst znalostí ve všech přírodovědných oborech i složité sociokulturní souvislosti jsou důvodem, proč v ochraně přírody a krajiny se prosadí jen široce vzdělané a kulturně vyspělé osobnosti. Takovou osobností je nesporně paní doc. RNDr Jarmila Kubíková, CSc., která letos slaví úctyhodné životní jubileum, jehož číselné vyjádření taktně přenechávám na čtenáři; prozradím pouze datum narození – 12. února 1933.

Ochrana přírody 3/2013 9. 8. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf